Current projects

Consolidarea eforturilor societăţii civile de monitorizare a reformei sectorului justiţiei

Proiectul„Consolidarea eforturilor societăţii civile de monitorizare a reformei sectorului justiţiei” îşi propune să concentreze eforturile a două ONG-uri: „Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei” şi „Juriştii pentru Drepturile Omului” www.lhr.mdde monitorizare a noilor mecanisme de selecţie şi evaluare a performanţelor judecătorilor şi evoluţiei carierei acestora (prin intermediul portalului www.magistrat.md).


Proiectul va fi implementat în perioada mai - decembrie 2015, cu suportul financiar al Programului USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept în Moldova (ROLISP), finanțat de USAID


Scopul Proiectului este sporirea transparenţei sistemului judiciar, prin evaluarea gradului de implementare a reformei instituţionale a sectorului justiţiei.


Obiectivele Proiectului sînt:

 

  • Monitorizarea activităţii organelor subordonate CSM;
  • Facilitarea accesului publicului larg la informaţiile privind evoluţia carierei judecătorilor;
  • Contribuirea la sporirea culturii juridice a justiţiabililor.

 

 

Activităţile Proiectului:

 

  • Monitorizarea colegiului pentru selecție şi a colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor;
  • Întocmirea rapoartelor trimestriale de monitorizare;
  • Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor publice de prezentare a rapoartelor de monitorizare trimestriale;
  • Extinderea şi introducerea unor noi module pe portalul   www.magistrat.md;
  • Asigurarea traducerii în versiunea rusă a informaţiilor de pe portalul www.magistrat.md;
  • Elaborarea unui Ghid explicativ pentru justiţiabili privitor la răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului din sistemul judiciar.