Implemented projects Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului

Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.


Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului

Proiectul „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului” va fi implementat în perioada 2 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 și va fi finanțat de către Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.


Misiunea proiectului: Prin proiectul „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, se va efectua expertiza legislației Republicii Moldova din perspectiva drepturile omului, ceea ce va permite:  

• identificarea și eliminarea problemelor cadrului legal care favorizează apariţia, perpetuarea sau creșterea situațiilor de încălcare a drepturilor omului, inclusiv a egalității de gen;

• informarea publicului despre conţinutul proiectelor și mediatizarea proiectelor de acte normative discriminatorii.

 

Rezultatele așteptate ale proiectului includ:

• sporirea transparenței procesului legislativ;

• eliminarea de pînă la 1/3 din riscurile legislative ce încălcă drepturile omului, inclusiv a prevederilor legale care generează sau favorizează actele de discriminare;

• informarea mai largă a publicului cu privire la normele discriminatorii din proiectele de legi și abilitarea angajării într-un dialog social-politic calificat cu legiuitorul.

 

Activități:

1. Expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului

Experții vor efectua expertiza proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului ale proiectelor de acte normative repartizate utilizînd template-ul electronic.

2. Organizarea conferințelor de presă

Conferințele de presă vor fi organizate pentru a informa mass-media și publicul cu privire la evoluțiile importante în legislație, prin promovarea de noi proiecte de legi în Parlament. La aceste conferințe de presă vor fi prezentate riscurile importante survenite prin promovarea legilor defecte și va fi şi explicat impactul acestora asupra populației.

3. Pregătirea și difuzarea de comunicate de presă pentru mass-media cu privire la constatările importante ale experților asupra proiectelor de legi

Comunicatele de presă vor fi elaborate la necesitate pentru a informa publicul cu privire la noile modificări ale legislației în curs de elaborare (o dată la două săptămîni).

4. Organizarea unei mese rotunde în scopul prezentării eficienței mecanismului de efectuare a expertizei proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului

La sfîrșitul proiectului, va fi organizată o masă rotundă cu reprezentanți ai Parlamentului, autorităților guvernamentale, mass-mediei, societăţii civile și ai altor reprezentanți ai comunității juridice în scopul prezentării eficienței mecanismului de efectuare a expertizei vulnerabilităţii proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului utilizat de către CAPC în 2013-2014. Scopul principal al mesei rotunde va fi de a rezuma realizările de expertiză a vulnerabilităţii proiectelor de acte normative prin prisma drepturile omului în 2013-2014.

Expertiza vulnerabilităţii actelor normative prin prisma drepturilor omului este efectuată de CAPC în cadrul proiectului „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului, susţinut financiar de către Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.