Implemented projects Noi soluţii şi abordări în combaterea corupţiei Vizita de studiu in România

Vizita de studiu in România


Lista participanților la vizita de studiu,
București, România 
07.04.2014-11.04.2014

N/o

Nume, prenume

Instituția

1.

Bostan Galina

Preşedinte

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

2.

Ioniță Lilia

Coordonator de proiecte

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

3.

Kalughin Mariana

Coordonator de proiecte

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

4.

Pavlov Steluța

Coordonator de proiecte

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

5.

Soltan Corneliu

Comisia Națională de Integritate

6.

Popescu Maria

Şef al Direcţiei Legislaţie şi Expertiză

Centrul Național

Anticorupție

7.

Creangă Ion

Şef al

Direcției Generale Juridice

Secretariatul Parlamentului

8.

Lupașcu Diana

Consultant,

Direcţia Generală Legislaţie,

Ministerul Justiției