Implemented projects Expertiza Coruptibilității Proiectelor Actelor Legislative

EXPERTIZA CORUPTIBILITĂŢII PROIECTELOR ACTELOR LEGISLATIVE

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative", va fi implementat de CAPC în  perioada 1 septembrie 2015  – 1septembrie 2016. 

Proiectul este susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands

Misiunea Proiectului: Prevenirea răspîndirii corupţiei în Republica Moldova prin eliminarea normelor defectuoase din proiectele de legi.

Obiectivele Proiectului:

  • identificarea prevederilor legislative care favorizează sau pot favoriza acte de corupţie şi prezentarea recomandărilor privind eliminarea acestor riscuri din cuprinsul proiectelor de legi;

  • sporirea gradului de supraveghere a activismului legislativ al deputaţilor;

  • asigurarea diseminării unor informaţii echilibrate privind riscurile de coruptibilitate în proiectele de legi de pe agenda Parlamentului.


Atingerea obiectivelor Proiectului se va realiza prin derularea următoarelor activităţi:

I. Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative şi altor acte normative – CAPC va continua expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative înregistrate în Parlament şi a proiectelor actelor normative la solicitarea expresă a unor autorităţi, cu prezentarea ulterioară a rapoartelor de expertiză Parlamentului şi autorităţilor solicitante.

II. Menţinerea şi administrarea unei baze de date on-line privind activismul deputaţilor în Parlament.  Baza de date include informaţii privind proiectele actelor legislative iniţiate şi promovate de către deputaţii în Parlament, informaţii privind participarea deputaţilor în dezbateri şi formularea de către aceştia a propunerilor şi declaraţiilor. Baza de date permite jurnaliştilor şi altor persoane interesate să utilizeze informaţia din baza de date a CAPC pentru a aprecia activismul aleşilor poporului.

III. Informarea publicului despre legislaţia în curs de elaborare prin organizarea conferinţelor de presă şi diseminarea comunicatelor de presă. Oferirea posibilităţii publicului larg de a cunoaşte noile modificări legislative şi/sau oferirea timpului suficient pentru a contesta promovarea unor legi în detrimentul interesului public, de asemenea publicul va putea să aprecieze şi calitatea legilor promovate de partidele politice reprezentate în Parlament.