Implemented projects Asistenţă juridică gratuită în litigiile electorale

Asistenţă juridică gratuită în litigiile electorale

Proiectul „Asistenţă juridică gratuită în litigiile electorale” este implementat în perioada 01 septembrie -1 decembrie 2016 şi este finanţat de către Freedom House SUA.

Scopul Proiectului:

·        asigurarea asistenţei juridice gratuite şi facilitarea accesului la justiţie a alegătorilor;

·        promovarea apărării dreptului la vot prin intermediul unei campanii informaţionale

Principalele activităţi ale proiectului includ:

1.Training pentru consultanţii juridici (operatorii liniei fierbinţi).

2.Campania informaţională va include difuzarea la TV şi radio a spoturilor publicitare video şi audio de promovare a alegerilor prezidenţiale corecte şi a liniei telefonice fierbinţi. Totodată, prin intermediul altor ONG şi a instituţiilor publice vor fi distribuite postere în limba română şi rusă de promovare a liniei fierbinţi.

3.Asistenţa juridică gratuită, care constă în acordarea consultaţiilor juridice; întocmirea cererilor, documentelor; reprezentarea alegătorilor în faţa instanţelor judecătoreşti; medierea situaţiilor de conflict. În caz de necesitate (încălcări grave ale legislaţiei electorale), juriştii se vor deplasa la faţa locului. Informaţia despre încălcările legislaţiei electorale va fi transmisă ONG-urilor care monitorizează procesul electoral.

4.Monitorizarea procesului electoral. Rezultatele monitorizării vor fi prezentate în cadrul a 2 conferinţe de presă.