Publications

Publications

ALTERNATIVE REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF CHAPTERS II AND V OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION
Septembrie 2018

 This publication is available in Romanian

RAPORT DE EVALUARE A NIVELULUI IMPLEMENTĂRII INSTRUMENTARULUI ANTICORUPȚIE ÎN SISTEMUL JUDECĂTORESC 

Mai 2017

 This publication is available in Romanian

PUNEREA ÎN APLICARE A INSTRUMENTARULUI ANTICORUPȚIE ÎN SISTEMUL JUDECĂTORESC
Raportul de monitorizare oferă o analiza statistică (cantitativă) pentru perioada 2012-2016 a modului de punere în aplicare a următorului instrumentar anticorupție aplicabil judecătorilor:
·                    verificarea titularilor și a candidaților la funcții;
·                    testarea la poligraf a candidaților la funcții;
·                    declararea și controlul averii și intereselor personale;
·                    testarea integrității profesionale, inclusiv declararea influențelor nepotrivite;
·                    declararea comunicării interzise;
·                    declararea cadourilor;
·                    avertizarea de integritate;
·                    liniile telefonice anticorupție;
·                    distribuirea aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești. Martie 2017

 This publication is available in Romanian

METODOLOGIA DE EVALUARE A POLITICILOR/INSTRUMENTELOR ANTICORUPȚIE ÎN SISTEMUL JUDECĂTORESC
Metodologia a fost elaborată de CAPC în cadrul Proiectului „Evaluarea instituirii și aplicării instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc”, implementat cu suportul Programului ”Buna guvernare” a Fundației Soros-Moldova și conține reperele metodologice de bază privind: scopul, principiile, obiectul și subiecții evaluării; metodele si instrumentele utilizate; sistemul de indicatori și sursele de obținere/verificare a indicatorilor; modelul rapoartelor de monitorizare și de evaluare finală. Septembrie 2016

 This publication is available in Romanian

EFICIENŢA EXPERTIZEI CORUPTIBILITĂŢII (2015-2016)
Studiul este consacrat evaluării eficienței expertizei coruptibilității în sesiunea de toamnă 2015 și sesiunea de primăvară 2016 ale Parlamentului și reflectă principalele tendințe și constatări cu privire la procesul legislativ din această perioadă, precum și constatări privind calitatea legilor din perspectiva coruptibilității. Septembrie 2016

 This publication is available in Romanian

Raport intermediar de monitorizare a şedinţelor Colegiului de selecţie şi carieră a judecătorilor şi a Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor
December 2015

 This publication is available in Romanian and English

STUDY ON EFFECTIVENESS OF DRAFT NORMATIVE ACTS EXPERTISE IN TERMS OF HUMAN RIGHTS
January 2015

Study on effectiveness of legislation expertise in terms of human rights represents a generalization of the Center for the Analysis and Prevention of Corruption activity in this area, carried out with the support of Civil Rights Defenders from Sweden, within three consecutive projects conducted over a year and a half: "Developing tools to perform legislation expertise in terms of human rights and gender equality”; "Vulnerability expertise of normative acts in terms of human rights" and "Harmonization of legislation with international human rights law".


 This publication is available in Romanian and English
Study on the Effectiveness of the Corruption Proofing Mechanism in 2012
February 2013

The Study on the effectiveness of corruption mechanism in 2012 was made by the Centre for the Analysis and Preventing Corruption (CAPC) within the Project “Corruption proofing – phase V”, financial supported by the Civil Rights Defenders from Sweden aimed at analyzing the effectiveness of identification process of legal provisions likely to facilitate corruption acts. The study assesses the extent to which Parliament took into account the observations and recommendations of CAPC to avoid inclusion of corruption elements in laws passed.

During January 2, 2012 - January 31, 2013 CAPC analyzed 55 draft legislative acts placed on the website of Parliament and 10 draft legislative acts at express request of Ministry of Justice, Ombudsman Institution and National Commission for Integrity submitted to identify the provisions likely to facilitate the acts of corruption. The efficiency of the corruption proofing reports, prepared by the CAPC experts, was assessed in terms of the extent the 425 objections relating to the specific corruptibility elements, identified in the 14 draft legislative acts, adopted by the Parliament and published in the Official Gazette of the Republic of Moldova at the date of writing this Study. 217 objections of 425 were accepted, which represents an efficiency coefficient of 51.1% of the corruption proofing reports.


This publication is available in Romanian and English

Guide to perform vulnerability expertise of drafts normative acts in terms of human rights and gender equality
January 2013

The Guide to perform vulnerability expertise of drafts normative acts in terms of human rights and gender equality represents a first step in creating a set of minimum standards applicable to the conceptualization, elaboration and promotion process of drafts normative acts and which will contribute to: ensure compliance of legal norms to the national and international human rights standards, including gender equality; prevent the vulnerability factors’ appearance and/or identification, which violates/limits/ignores or could violate/limit/ignore human rights/gender equality and to prevent or diminish their possible negative effects; prevent the Republic of Moldova condemnation to the European Court of Human Rights.

Vulnerability expertise of drafts normative acts in terms of human rights and gender equality, according to the Guide, could be carry out both concerning basic drafts normative acts, as well as on drafts normative acts on amending, completing and repealing. The Guide can be also applied in the expertise process of normative acts in force.

It could become a guideline for public authorities’ representatives in the process of normative acts’ elaboration and adoption in line with international standards on human rights protections, including on gender equality.

This publication is available in Romanian and English

Study on effectiveness of the corruption proofing mechanism in 2011

January 2012