Renuntarea la libertate inseamna renuntarea la conditia de a fi om, tradarea atat a drepturilor umanitatii, cat si chiar a obligatunilor acesteia. Jean Jacques Rousseau

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru completarea și modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 (art.25)

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii pentru completarea și modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este un grup de deputaţi în Parlament.       .

 

Potrivit autorilor, scopul proiectului de lege este acordarea posibilității funcționarilor publici de a desfășura alte activități remunerate, fiind astfel excluse unele restricții și incompatibilități stabilite pentru funcțiile publice.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Autorii nu au adus argumente convingătoare privind necesitatea excluderii unor incompatibilități în funcțiile publice şi nici nu au descris  eventualele consecințe, efecte și impactul unor asemenea prevederi legale.

 

În cazul adoptării proiectului de către Parlament, respectarea principiilor transparenţei, participării şi responsabilizării va fi asigurată insuficient.

Proiectul nu este conform Constituției, legislației corelative, standartelor internaționale, jurisprudenței Curții Constutiționale şi a CtEDO.

 

Proiectul/actul normativ incalcă drepturile/libertățile. Intenția autorilor este de a spori drepturile funcționarilor publici, însă măsurile propuse sînt disproporționale cu drepturile și interesele societății în general și a persoanelor fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice.

 

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că adoptarea proiectului de lege de către Parlament este inoportună.


Raportul complet poate fi accesat pe adresa:
 http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-749.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia