Proiecte curente „Ajutorul social în Republica Moldova: între eficacitate și integritate”

„Ajutorul social în Republica Moldova: între eficacitate și integritate”

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2019 - 31 ianuarie 2021

Proiectul acoperă 3 zone geografice: Centru, Nord și Sud (UTAG)

Finanțator: Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova din resursele oferite de Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei 

Parteneri: Asociația Obșteasca “Concordia” (Telenești);  Asociația Obșteasca „Nufărul” (Rezina); "Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI" (Balti); Asociația Obșteasca „Clinica Juridică Comrat” (Comrat)

Scopul proiectului:  instituirea unui mecanism durabil de monitorizare a sistemului de acordare a ajutorului social prin: crearea unei rețele de ONG locale, care să monitorizeze acordarea ajutorului social, în baza unui instrument unic; elaborarea și punerea în aplicare a unei Metodologii exacte și standardizate de monitorizare a sistemului alocării ajutoarelor sociale la nivel local; asigurarea mediatizării și promovării rezultatelor monitorizării și a recomandărilor de îmbunătățire a mecanismelor de acordare a ajutoarelor sociale.

Principalele activități:

Elaborarea Metodologiei de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către APL

Monitorizarea alocării ajutoarelor sociale de către APL în baza Metodologiei (colectarea informației de către ONG locale; consultarea ONG locale de către CAPC în procesul monitorizării)

Elaborarea a două rapoarte (intermediar semestrial și final anual) privind alocarea ajutoarelor sociale de către APL în 3 regiuni ale Republicii Moldova: Sud, Centru și Nord