Proiecte-gov

TitluUltima etapaStareAtentieData publicarii
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la acordarea unei asistențe internaționale UcraineiExaminare pentru aprobare în Guvern21.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectul legii cu privire la pilotarea distribuirii plăților salariale prin intermediul serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului20.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (stimularea dezvoltării și utilizării serviciilor electronice)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului20.03.2023
Aviz privind consultarea publică a proiectului hotărârii Guvernului, cu privire la aprobarea Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul turismului ruralCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/18.03.2023
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situației la 1 ianuarie 2023”CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/18.03.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectelor chestionarelor pentru Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2024CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/18.03.2023
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului privind crearea Centrului de Justiție Familială al Inspectoratului General al Poliției al MAI și Regulamentului de organizare și funcționare a acestuiaExaminare pentru aprobare în Guvern17.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea birourilor/centrelor de informare turisticăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului17.03.2023
Se plasează spre consultare publica proiectul hotărârii cu privire la indexarea prestațiilor socialeCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/16.03.2023
PHG privind înființarea busturilor lui Alexandru Marghiloman și Ion Inculeț în orașul IalovenivAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiExpira curand16.03.2023
Examinare pentru aprobare în Guvern a proiectului Legii privind evaluarea judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de JustițieExaminare pentru aprobare în GuvernExpira curand15.03.2023
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12Expira curand15.03.2023
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului Programului de management durabil al substanțelor chimice pentru anii 2023-2030CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/15.03.2023
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurare transfer atribuții conform Legii nr. 178/2020 pentru modificarea unor acte normative)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiExpira curand15.03.2023
Proiectul HG privind proiectul hotărârii Parlamentului privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiExpira curand15.03.2023
ANUNȚ privind consultare publică proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/15.03.2023
Proiectul Ghidului de elaborare și perfectare a Acordului de cooperare în învățământul dualCercetare/consultare preliminarăExpira curand15.03.2023
Proiectul Ghidului de elaborare și perfectare a Contractului de formare profesională în învățământul dualCercetare/consultare preliminarăExpira curand15.03.2023
ANUNȚ privind consultare publică a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea punctului 1(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/15.03.2023
ANUNŢ privire la inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.823/2022 cu privire la măsurile de pregătire în domeniul protecției civile a Rep ublicii Moldova pentru anul 2023.Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiExpira curand15.03.2023
Anunț privind inițierea elaborării Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru anii 2023-2027Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiExpira curand15.03.2023
Anunț privind elaborarea și definitivarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Instituției Publice ,,Oficiul Național al Turismului”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiExpira curand15.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unui teren, pentru proiectarea și edificarea Unității de procesare a subproduselor de origine animală, care nu sunt destinate consumului umanExaminare pentru aprobare în GuvernExpira curand15.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor și standardelor privind examinarea tehnică a navelor de navigație interioară conectată și de recunoaștere a societăților de clasificare de navigație interioarăCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/15.03.2023
Anunț privind consultarea publică a proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea unor acte normative (simplificarea procedurii de elaborare și aprobare a Cadastrului funciar anual).CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/15.03.2023
ANUNȚ privind consultare publică a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/Expira curand15.03.2023
Anunț cu privire la inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind recunoașterea societăților de ameliorare, exploatațiilor de ameliorare și fermelor zootehnice de prăsilăAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului15.03.2023
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate al Băncii Naționale a Moldovei)Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactuluiExpira curand15.03.2023
AGEPI lansează consultări publice pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectareCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/15.03.2023
Anunț referitor la inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a III-a a Jocurilor Europene din anul 2023, din or. Cracovia-Malopolska, PoloniaAnunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului15.03.2023
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la acordarea ajutorului umanitar (populației din Republica Turcia, care a avut de suferit în urma calamităților naturale provocate de cutremure de pământ în zilele de 6 și 7 februarie 2023)Examinare pentru aprobare în Guvern15.03.2023
Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind omagierea cuplurilor longevive și a persoanelor centenare din municipiul Chișinău”Anunț privind elaborarea proiectului și studiul de cercetare/analiza a impactului15.03.2023
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfășurarea consultării publice în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului mun. Bălți cuprins între str. Nicolae Iorga, str. Doctor Eugen Iuhtimovschi și terenurile din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/H, Nicolae Iorga, 9CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/15.03.2023
Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică cu societate civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/HCONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/15.03.2023
Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfăşurării consultării publice în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului din str. Mihail Lesecico.CONSULTARE PUBLICĂ/avizare/expertizare/15.03.2023