ANUNÈš PUBLIC privind achiziționarea serviciilor de redesign și elaborare a paginii web www.alegesanatos.md

5

ANUNÈš PUBLIC

privind
achiziționarea serviciilor de redesign și elaborare a paginii web www.alegesanatos.md și

privind elaborarea
unei aplicații pentru smartphone, tablete și alte dispozitive destinate
consumatorilor

 

Autorii anunțului:

1. Asociația
Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției”

mun. Chișinău, str. Sfatul
Èšării 27, of.13

tel: 0 22 233200, 069173834

e-mail: contact@capc.md, viorel.capc@gmail.com

pagini web: www.capc.md, www.alegesanatos.md

facebook: https://www.facebook.com/capcmd/, https://www.facebook.com/alegesanatosmd/

 

2. Instituție
Privată ”Clinica Juridică Universitară”

mun. Bălți, str. Pușkin 38,
blocul 5, of. 511

tel. 0 (231) 52 476

e-mail: clinicabalti@gmail.com

pagini web: www.clinicajuridica.md

facebook: https://www.facebook.com/clinicajuridicabalti/

 

Scopul anunțului:

AO „Centrul de Analiză și
Prevenire a Corupției” și I.P. „Clinica Juridică Universitară” solicită oferte
de la persoane juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor de:

1.Redesign și elaborare a
paginii web www.alegesanatos.md

2.Elaborare a unei aplicații pentru
smartphone, tablete și alte dispozitive destinate consumatorilor

 

Sarcina tehnică:

1. Redesign și elaborare a
paginii web www.alegesanatos.md

–      oferirea
serviciilor de redesign pentru pagina www.alegesanatos.md conform tendințelor digitale;

–      elaborarea unei noi
pagini web www.alegesanatos.md

–      preluarea pe pagina
nou creată a conținutului actual al paginii web;

–      dezvoltarea și
implementarea funcționalităților pentru site destinate interacțiunii cu
publicul, raportarea cazurilor de produse neconforme și alte ilegalități de
către cetățeni, inclusiv prin intermediul aplicației smartphone;

–      integrarea pe
pagina web a extensiilor și instrumentelor destinate persoanelor nevăzătoare,
cu deficiențe de vedere și persoanelor care suferă de daltonism;

–      elaborarea web
bannerelor;

–      optimizarea
interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete);

 

2. Elaborare a unei aplicații pentru
smartphone, tablete și alte dispozitive destinată consumatorilor

–      elaborarea unei
aplicații pentru telefoane și alte dispozitive care operează pe sistemul Android
și IOS;

–      crearea unei
interfețe comode și clare la nivel intuitiv, un design practic, ținând cont de
caracteristicile publicului țintă consumatorii;

–      dezvoltarea și
implementarea funcționalităților pentru aplicație, care va permite citirea
codurilor de bare a produselor alimentare, identificarea produsului și
furnizarea către utilizator a informațiilor cuprinse pe eticheta produsului și
altor informații utile;

–      dezvoltarea și
implementarea funcționalităților pentru aplicație care va permite raportarea de
către cetățeni a cazurilor de produse alimentare neconforme și altor
ilegalități;

–      integrarea
în aplicație a instrumentelor destinate persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe
de vedere și persoanelor care suferă de daltonism;

 

Criteriile de
selecție:

–      Experiența
persoanei juridice care aplică (portofoliul de lucrări/clienți);

–      Termeni optimi de
executare a lucrărilor;

–      Oferta financiară.

 

Termenul și adresa de depunere a ofertei

Oferta trebuie să fie datată și
semnată de către ofertant/ă și expediată prin email la 
viorel.capc@gmail.comși clinicabalti@gmail.compână la data
de 8 martie 2020. Ofertele întârziate vor fi respinse.

 

Cuprinsul ofertei

Oferta de participare la
concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană
  juridică.
 2. Portofoliul celor mai importante lucrări / clienți
  din ultimii 2 ani (portofoliul poate fi expediat electronic cu indicarea
  link-ului unde poate fi accesat).
 3. Oferta financiară, cu includerea serviciilor
  care vor fi prestate (în mod divizat pentru serviciile de redesign și
  elaborare a paginii web www.alegesanatos.md și serviciile privind elaborarea unei aplicații pentru smartphone,
  tablete și alte dispozitive destinată consumatorilor) și prețul acestor
  servicii (în mod divizat pentru fiecare serviciu în parte), inclusiv indicarea
  termenilor de executare (pentru fiecare serviciu în parte). Prețurile vor
  fi indicate în dolari SUA. Compararea
  ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă
  valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru
  prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe și nu
  vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate și
  fără consimțământul tuturor părților.

 

Termen și condiții de colaborare

Persoana juridică selectată va
oferi servicii în baza a două contracte de prestări servicii un contract
încheiat cu Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției”
privind achiziționarea serviciilor de redesign și elaborare a paginii web www.alegesanatos.md, alt contract
încheiat cu Instituția Privată ”Clinica Juridică Universitară” privind
elaborarea unei aplicații pentru smartphone, tablete și alte dispozitive
destinată consumatorilor.


Pentru informații suplimentare,
Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0 22 233200, 069173834 sau la
adresa de e-mail: 
viorel.capc@gmail.comși clinicabalti@gmail.com.