Anunț public privind angajarea a 10 monitori (experți juniori non-cheie )

7

Asociația Obștească „Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției” anunță concurs pentru angajarea a 10 monitori
în cadrul proiectului, finanțat de Uniunea Europeană,  "Sprijin pentru prevenirea și combaterea
eficientă a corupției în sectorul justiției în Moldova" și implementat de
Hulla & Co Human Dynamics Consortium.

 

Scopul proiectului "Sprijin
pentru prevenirea și combaterea eficientă a corupției în sectorul justiției în
Moldova" este accelerarea unei reforme sustenabile a sectorului justiției din
Republica Moldova, prin implementarea legislației de prevenire și combatere a
corupției în sectorul justiției.


Data estimată a angajării: ianuarie 2019


Termen și condiții de
colaborare:
 persoanele selectate vor oferi servicii de monitorizare a ședințelor
de judecată în baza unui contract de prestări servicii, pe parcursul a 28 luni, în perioada ianuarie 2019 mai 2021.


Candidații trebuie să întrunească
următoarele condiții:

1.Licențiat în drept sau
3 ani de experiență echivalentă;

2.Experiență de 5 ani în
domeniul dreptului sau sectorului justiției;

3.Cunoaștere excelentă a
limbii române. Cunoașterea limbii ruse, engleze va constitui un avantaj.


Candidații urmează să expedieze CV-ul în limba română la adresa electronică contact@capc.md


Evaluarea candidaților se
va efectua în 2 etape
: la prima etapă, CV-urile vor fi analizate sub
aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; cea de-a
doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. 


La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.


Termen limită de aplicare: 31 Octombrie 2018