Concurs pentru contractarea a 4 monitori locali

4


Asociația Obștească „Centrul de Analiză și
Prevenire a Corupției” anunță concurs pentru contractarea a 4 monitori locali (Bălți,
Telenești, Rezina, Comrat) pentru monitorizarea alocării ajutoarelor sociale de
către APL, în baza
Metodologiei de monitorizare a alocării
ajutoarelor sociale de către Autoritățile Publice Locale (APL).
 

Monitorizarea alocării ajutoarelor sociale de
către APL va fi realizată în cadrul proiectului ”Ajutorul social în Republica
Moldova: între eficacitate și integritate”, implementat de CAPC, cu sprijinul
financiar al Reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova din
resursele oferite de Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare
Economică și Dezvoltare al Germaniei.

Monitorii locali selectați vor lucra în
strînsă colaborare cu Monitorii coordonatori locali (Bălți, Telenești, Rezina,
Comrat) și vor avea următoarele obligațiuni: solicitarea
informațiilor de la autoritățile publice și din sursele alternative;
introducerea informației în e-template; verificarea corectitudinii informației
introduse în e-template; colectarea primară a informațiilor; analiza cotidiană
a surselor de colectare; participarea la training, mese rotunde, club de presă.

Perioada de monitorizare: 9 luni, aprilie-decembrie 2020.


Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

1.Studii superioare de licență
sau echivalentul acestora;

2.Experiență de lucru în domeniul
societății civile sau experiență de monitorizare;

3.Experiență de lucru în cadrul
autorităților publice centrale și/sau locale va constitui un avantaj;

4.Să nu fie persoană
apropiată/rudă cu membrii următoarelor asociații obștești: Asociația Obșteasca
„Concordia” (Telenești);  Asociația
Obșteasca „Nufărul” (Rezina); "Asociatia pentru Drepturile Omului Lex
XXI" (Balti); Asociația Obșteasca „Clinica Juridică Comrat” (Comrat).

 

Candidații urmează să expedieze CV-ul în limba română la adresa
electronică 
contact@capc.md

Termen limită de aplicare: 24
februarie
2020

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de
telefon 022 23 83 84 sau la adresa de e-mail:
contact@capc.md