Comunicat de presă la proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător

6

În expertiză Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției a arătat că proiectul legii:

 • nu corespunde scopurilor declarate în nota de fundamentare;
 • conține reglementări restrictive pentru activitățile de comerț cu amănuntul,
  deși deja există o limitare sub formă de venit mediu de pînă la 25.000 MDL pe
  lună / 300.000 MDL pe an;
 • permite pentru patenta de familie domenii de activitate suficient de
  profitabile, care pot fi incluse în categoria de activități pentru forma
  organizatorico-juridică de întreprindere individuală sau societate cu
  răspundere limitată, sau cel puțin să fie lăsate așa cum sunt în prezent sub
  formă de patentă individuală,
 • declară interesul de a proteja crescătoriile de flori locale, însă prin
  reglementările distincte oferă posibilitatea de a practica fie comercializarea,
  fie creșterea și comercializarea florilor.

Proiectul urmează a fi definitivat, în special în partea ce ține de stabilirea
scopurilor pe care le urmărește, care sunt diferite de cele declarate.