Organizațiile societății civile își exprimă îngrijorarea și condamnă adoptarea noului proiect de Lege (nr. 284) privind declararea voluntară și facilitarea fiscală

7

Organizațiile societății civile își exprimă
îngrijorarea și condamnă adoptarea noului
proiect de lege (nr. 284) privind declararea voluntară și
facilitarea fiscală
, care, în
esență, reprezintă o nouă tentativă de amnistiere a capitalului obținut din
surse dubioase. De asemenea, trezește suspiciuni prezentarea acestei măsuri
drept un element a unei reforme fiscale ample fără o analiză de impact, care
este obligatorie în astfel de situații. 
Se creează impresia că intenția amnistiei fiscale este camuflată după
reforme fiscale, unele din ele multașteptate de business sau binevenite de
cetățeni. Efectul amnistiei fiscale, însă, va fi unul de adâncire și încurajare
a corupției, lucru pe care nu ni-l dorim ca și societate.

Ministerul
Finanțelor a luptat vehement până în prezent pentru fiecare leu care putea fi
pierdut în rezultatul unor facilități fiscale, dar iată că autoritățile au
lansat o nouă inițiativă legislativă  întitulată
„mica reformă fiscală” , fără o analiză de impact concludentă, cu modificări
importante pe multiple filiere, inclusiv pe domeniul ”de neatins” în ce
privește contribuțiile obligatorii în fondul social.
Contrar recomandărilor FMI și ale Băncii Mondiale, pe
24 iulie 2018, autoritățile lansează o reformă cu consecințe imprevizibile
pentru economia națională, dar și pentru relațiile cu finanțatorii externi.

Riscul politic al facilităților fiscale multiple prevăzute de așa-numita
„mica reformă fiscală”, nu este justificat decât în cazul în care, acestea ar
avea drept scop, acoperirea amnistierii capitalului prevăzută de proiectul de
lege nr. 284 promovat în paralel și în regim de urgență în Parlament.

Proiectul de lege nr.284 privind declararea voluntară și facilitarea
fiscală nu specifică clar scopul urmărit, lipsește specificarea condițiilor
obiective ce impun apariția acestei legi și nici finalitatea urmărită. O
analiză de impact concludentă nu a fost efectuată, iar practica de amnistiere a
capitalului cu un preț redus de doar 3% comparativ cu taxările standard sunt
contrare practicilor internaționale în acest domeniu, cu riscuri majore de
impact social negativ și stimulare a creșterii nesupunerii fiscale.

Proiectul de lege a fost aprobat de
către Guvern pe 25 iulie 2018, inclus pe agenda Parlamentului din 26 iulie 2018
și deja adoptat în ambele lecturi cu 56 de voturi ale deputaților democrați și
popular-europeni. Cu o zi înainte, proiectul a obținut avizul pozitiv al
Comisiei parlamentare Buget și Finanțe.

Readucem aminte că un proiect similar a fost propus în anul 2016, care a
fost criticat dur atât de comunitatea de experți, societatea civilă, dar și de către organismele internaționale.Revenirea cu insistență la regimul de
amnistiere a capitalurilor acumulate și nedeclarate, în pofida calificării
negative din partea organismelor internaționale, reprezintă un indicator al
promovării unor interese de grup infiltrate în mediul politic.

Amnistierea capitalului indiscutabil este o măsură contraproductivă,
încurajatoare pentru beneficiarii de venituri din corupție și crimă și
descurajatoare pentru cetățenii de bună credință și plătitorii de taxe. De
facto, existența unor astfel de proiecte de lege indică faptul că Guvernul este
incapabil să asigure verificarea provenienței bunurilor și a veniturilor și
renunță la întreprinderea de măsuri și eforturi pentru asigurarea acestui
proces.

Proiectele de
reformă fiscală cu implicații atât de importante a fost promovat cu neglijarea
proceselor democratice, dar nici cu expertiza tehnică riguroase indispensabilă
pentru astfel de reforme.
Audieri
publice la acest proiect nu au existat, iar procesul de lansare și validări a
proiectului de Lege privind declararea voluntară și facilitarea fiscală este
unul în regim fulger, cu încălcarea directă a proceselor democratice,
netransparență și excluderea societății civile. Nu au fost organizate nici
consultări publice, nici expertiza anticorupție nu a fost elaborată, deși este
obligatorie potrivit Legii nr. 100 cu privire la actele normative.

Este cu atât mai inacceptabilă această grabă în cazul
unui proiect asupra căruia s-au expus negativ atât societatea civilă, cât și
partenerii de dezvoltare ai țării noastre nici doi ani în urmă. Lipsa
documentelor de analiză de impact, dar și declarațiile diametral opuse ale
Primului Ministru și ale Șefului Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe, denotă
abordare superficială fără expertizare tehnică a proiectului. Abordarea dată
este la limita aventurismului politic și comportă riscuri majore de
instabilitate fiscală și bugetară pentru perioadele ulterioare.

Pentru a
diminua riscurile unei reforme fiscale este necesară respectarea unui șir de
principii.

 • Asigurarea
  unui proces democratic, transparență decizională și consultări publice largi cu
  asigurarea unor termene suficiente pentru reacții și opinii ale persoanelor și
  organizațiilor interesate;
 • Evaluarea de
  impact riguroasă a măsurilor de reformă fiscală propuse;
 • Abandonarea proiectelor
  de amnistie fiscală sub orice formă în condițiile corupției masive și
  delapidărilor din fondurile publice;
 • Reforma
  fiscală trebuie să îmbunătățească echitatea socială și să contribuie la un trai
  decent al cetățenilor RM.

Organizațiile
semnatare:

1.     Condamnă adoptarea de
către Parlamentul Republicii Moldova a proiectul de lege privind declararea
voluntară și facilitarea fiscală;

2.     SolicităPreședintelui Republicii Moldova să nu promulge legea adoptată

3.     Solicită implicarea
FMI, BM, UE, GRECO si Moneyval să examineze acestei inițiative legislative din
perspectiva compatibilității cu angajamentele internaționale și bilaterale
asumate de Republica Moldova în raport cu fiecare dintre parteneri.

Organizații
semnatare:

Centrul Analitic Independent Expert-Grup

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

Centrul de Analiză Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupție (CAPC)

Centrul de Politici și Refome (CPR)

Institutul pentru Polici și Reforme Europene

Asociația Promo-lex