Autoritatea Națională de Integritate refuză să verifice presupusul conflict de interese al conducătorului unei agenții de stat

9

Miercuri, 5 februarie 2020 Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) le solicită repetat inspectorilor de integritate să nu ignore faptul că un conducător al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) ar putea fi în conflict de interese cu funcția deținută, dacă ar lua în considerare faptul că acesta a fost fondator și administrator al unei companii specializate în același domeniu în care lucrează ca director general adjunct al instituției creație intelectuală.

Refuzul Autorității Naționale de Integritate (ANI) vine în contradicție cu cercetările juriștilor CAPC care arată că există îndoieli că, atunci când lucra ca director general interimar al AGEPI, demnitarul ar fi informat autoritățile despre acest potențial conflict de interese. Faptul că această informație ar putea fi ținută în ascuns, pune în pericol profesionalismul și legalitatea activității Agenției. Aceasta ar deveni vădit  în cazul în care ea examinează anumite subiecte legate de compania pe care acesta a fondat-o sau dacă ar fi examinat cereri depuse chiar de către acea companie, care ar putea fi favorizată cu ușurință. 

Compania vizată condusă de persoane cu același nume ca al directorului adjunct AGEPI

Acest refuz al ANI a fost emis chiar dacă, în prezent, compania vizată este condusă de persoane cu același nume de familie ca cel al demnitarului, ceea ce indică asupra unei bănuieli rezonabile că acestea ar fi în relații de rudenie cu directorul general adjunct AGEPI. Prin urmare, această situație a putut și încă poate duce la anumite favoruri pentru această companie din partea demnitarului, iar ANI este chemată să verifice dacă AGEPI a examinat dosare legate de activitatea companiei în care demnitarul are calitate de fondator. 

Activitatea de succes a companiei vizate s-ar datora și demnitarului care a fondat-o?

Merită menționat și faptul că această companie are o activitate de succes, iar dacă acest succes s-ar putea datora și demnitarului vizat, trebuie verificat de către ANI, în strictă conformitate cu legea. Potrivit Codului contravențional, nedeclararea sau nesoluționarea conflictului de interese se pedepsește cu amendă de până la 12.000 lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Deocamdată, însă, ca urmare a primei sesizări a juriștilor CAPC cu privire la demnitarul AGEPI, inspectorii de integritate au constatat faptul că acesta și-a depus cu întârziere declarațiile de avere și interese personale, în 2017-2018. Astfel, adjunctul instituției riscă o amendă de până la 3000 de lei pentru încălcarea legii, prin această întârziere.

Proiectul „Litigarea strategică pentru asigurarea integrității aleșilor poporului” este implementat de CAPC cu sprijinul programului „Buna Guvernare” a Fundației Soros Moldova.

Contacte:       

022 23 83 84

contact@capc.md

Lilia Ioniță, coordonator de proiect