Comunicat de presă la proiectul legii privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător

4

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat expertiza
coruptibilității proiectului legii privind implementarea ghișeului unic în
desfășurarea activității de întreprinzător

Autor nemijlocit al proiectului legii este Ministerul Economiei.

În expertiză, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a arătat că ideea
elaborării și promovării unui astfel de proiect este absolut necesară pentru
încurajarea activității de întreprinzător. Cu toate acestea, în redacția
actuală, proiectul nu poate fi adoptat din mai multe motive:

Nota informativă: nu este suficient de argumentată; nu conține referințe la
reglementările corespondente ale legislației comunitare; nu analizează nivelul
compatibilității proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză; nu
conține informații privind fundamentarea economico-financiară, deși
implementarea Legii va genera cheltuieli financiare; nu include analiza de
impact al proiectului asupra activității de întreprinzător, inclusiv asigurarea
respectării drepturilor și intereselor întreprinzătorilor și ale statului.

Din textul proiectului rezultă expres promovarea unor interese/beneficii de
grup sau individuale, necorelate interesului public general (art.15-19 din
proiect).

Totodată, din textul proiectului și aplicarea ulterioară a acestuia rezultă
expres prejudicierea atît a intereselor anumitor categorii de persoane, cît și
prejudicierea interesului public.

Instituția ghișeului unic nu constituie o noutate legislativa pentru Republica
Moldova, fiind reglementată în mai multe acte normative. În mod natural,
proiectul ar trebui să se înscrie într-o continuitate logică a cadrului
normativ deja adoptat.

Formulările conținute în proiect nu corespund exigențelor stabilite de art.19
din Legea privind actele legislative. Astfel, maniera de formulare a normelor
nu exprimă corect, concis și fără echivoc ideea, din acest motiv fiind necesară
lecturarea de cîteva ori a propozițiilor pentru a înțelege sensul. În general,
limabjul greoi și repetițiunea frecventă a acelorași idei (atît în corpul unui
articol, cît și în cadrul proiectului), au exclus, practic, posibilitatea
formulării unor propuneri concrete de redactare a proiectului.