Cursuri de instruire pentru utilizarea template-urilor de către membrii colegiilor CSM

6

La 31 octombrie 2017, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii a avut loc prezentarea e-template-urilor pentru întocmirea hotărârilor Colegiului de selecție și carieră a judecătorului. Instruirea a fost prezentată de către doamna Galina Bostan, președintele Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), pentru membrii colegiului.

La 27 octombrie 2017 a avut loc prezentarea e-template-urilor pentru întocmirea hotărârilor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor de către doamna Mariana Kalughin, vicepreședinte a CAPC, pentru membrii colegiului.

Implementarea ambelor e-template-uri în activitatea colegiilor CSM va contribui la transparentizarea activității lor, prin faptul că hotărârile vor fi publicate automat pe pagina web a CSM, fiind asigurată plenitudinea și vizibilitatea informației, precum și la uniformizarea practicii de aplicare a criteriilor pentru selecția și evaluarea judecătorilor, fiind prevenită acordarea arbitrară a punctajului.

Amintim că, la ședința din 06 iunie 2017, la demersul Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, a aprobat proiectele formularelor electronice standardizate pentru întocmirea hotărârilor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor (CSCJ).

Elaborarea conținutului formularelor a avut loc în cadrul Proiectului „Sporirea mecanismelor de transparență privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor din Republica Moldova”, implementat de către CAPC cu suportul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin Fondul pentru Buna Guvernare.