Doar 3 din 9 instrumente anticorupție se aplică în sistemul judecătoresc

8

Chișinău, 2 mai, 2017. În
perioada septembrie 2016 martie 2017, experții Centrului de Analiză și Prevenire
a Corupției au evaluat eficiența  aplicării
instrumentelor anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc și au elaborat un
Raport comprehensiv de evaluare. Activitățile au fost desfășurate în cadrul
unui proiect implementat de CAPC cu suportul financiar al Departamentului Buna Guvernare
al Fundației Soros-Moldova.

Raportul evaluează nivelul de implementare a
instrumentelor anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc:

·                verificarea titularilor și a candidaților la funcții;

·                testarea la poligraf a candidaților la funcții;

·                declararea și controlul averii și intereselor
personale;

·                testarea integrității profesionale, inclusiv
declararea influențelor nepotrivite;

·                declararea comunicării interzise;

·                declararea cadourilor;

·                avertizarea de integritate;

·                liniile telefonice anticorupție;

·                distribuirea aleatorie a dosarelor în instanțele
judecătorești.

Evaluarea a fost asigurată prin analiza și evaluarea
cadrului normativ și monitorizarea nivelului de aplicare a
politicilor/instrumentelor anticorupție (la nivel instituțional și la nivel
individual), inclusiv prin chestionarea a patru instituții-cheie responsabile de
administrarea instrumentarului: Consiliul Superior al Magistraturii, Centrul
Național Anticorupție, Autoritatea Națională de Integritate și Serviciul de
Informații și Securitate.

Constatările
evaluării au arătat că nici unul dintre instrumentele anticorupție nu a
înregistrat un scor maxim de eficiență 4.  
Doar trei din cele 9 instrumente evaluate au înregistrat scorul 3 (declararea cadourilor; 
funcționarea liniilor anticorupție; distribuirea aleatorie a dosarelor).
Verificarea judecătorilor și candidaților la funcțiile de judecător de către
SIS, declararea averilor și intereselor judecătorilor și declararea
influențelor necorespunzătoare au înregistrat un scor mediu de eficiență2.Trei instrumente anticorupție au
înregistrat cel mai mic scor 1: testarea
la poligraf; declararea comunicării interzise și avertizorii de integritate.

Raportul
atestă că scorul infim de eficiență înregistrat de aceste instrumente se
datorează neaplicării efective a acestora. Paradoxul este că există norme
legale, dar nu există diligența instituțiilor pentru a le pune în practică.

Printre
cauzele neaplicării s-au reținut:

 • indolența autorităților de a le pune
  efectiv în aplicare (”eforturile” acestora fiind sporadice și nicidecum
  sistemice);
 • neînțelegerea de către reprezentanții
  sistemului judecătoresc a substanței și esenței instrumentelor sau, în
  anumite situații, dublarea lor cu instrumente din aceeași garnitură
  anticorupție;
 • cadrul normativ incomplet sau
  contradictoriu, care afectează implementarea adecvată a instrumentelor
  anticorupție;
 • tradițiile, mentalitatea, uzanțele care par
  a fi insurmontabile pentru cei cărora li se adresează normele anticorupție
  și cei care trebuie să le aplice.

Analiza
în profunzime a instrumentarului anticorupție a demonstrat că în anumite
situații numărul instrumentelor pare a fi în exces sau acestea se
dublează/suprapun, ceea ce afectează punerea lor efectivă în aplicare.

Raportul
de evaluare (https://www.capc.md/ro/publications/) și anexele la acesta conțin un șir de
recomandări adresate instituțiilor implementatoare, inclusiv recomandări de
îmbunătățire a cadrului normativ de referință. În cadrul dezbaterilor pe
marginea Raportului, reprezentanții instituțiilor responsabile de administrarea
instrumentarului anticorupție au declarat disponibilitatea lor de a prelua
recomandările și de a asigura transpunerea lor în practică.

CAPC
va continua monitorizarea punerii în aplicare a instrumentarului anticorupție
și pe viitor. Organizația îndeamnă autoritățile responsabile de promovarea politicilor
și punerea în aplicare a instrumentarului anticorupție să-l revizuiască.
Potrivit experților, un set de instrumente anticorupție
mai puțin numeros, dar robust și fiabil în acțiune, inclusiv cu garanții ferme
de survenire a răspunderii și evitare a impunității, poate să producă un efect
mai perceptibil și durabil.

Centrul
de Analiză și Prevenire a Corupției a implementat proiectul Evaluarea
instituirii și aplicării instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc
” 
în
perioada 2016-2017, având susținerea Departamentului Buna Guvernare al
Fundației Soros-Moldova.