Masă rotundă pentru prezentarea publică a raportului privind rezultatele funcționării liniei fierbinți anticorupție

4

La 26 martie 2008 Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a
făcut public Raportul "Apelul cetățenilor la linia fierbinte
anti-corupție: responsabilitate civică sau curaj?", în cadrul unei mese
rotunde, la care au fost invitați să participe jurnaliști,
reprezentanți societății civile, ai Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice și Corupției și ai altor autorități publice.

Raportul a făcut o analiză a apelurilor înregistrate la linia
fierbinte anti-corupție 92-79-79 în perioada 1 iunie 2007 – 29
februarie 2008. Analiza celor care au apelat la linia fierbinte
anti-corupție a demonstrat că o persoană care crede că știe despre un
caz de corupție, nu rămîne indiferentă și dorește să comunice despre
acest lucru: este mai degrabă un bărbat, cu o vîrstă cuprinsă între 41
și 60 de ani, fiind angajat în sectorul privat. Pe de altă parte,
probabilitatea cea mai înaltă de înțelegere corectă a fenomenului
corupției o prezintă tinerii în vîrstă de pînă la 25 de ani, elevi și
studenți, sau angajații din sectorul public, în vîrstă de pînă la 40 de
ani, adică, tocmai categoriile mai puțin dispuse să sesizeze despre un
act de corupție. Cele mai frecvente încălcări cu caracter corupțional,
comunicate prin intermediul liniei fierbinți 92-79-79, au fost atestate
în domeniile: învățămînt (30%), poliție (20%), autoritățile publice
locale (13%) și medicină (12%). Totalitatea plîngerilor făcute cu
privire la încălcări corupționale în sectorul public constituie 90%,
iar plîngerile referitoare la corupția în sectorul privat – 10%.
Totodată, majoritatea interlocutorilor au exprimat sentimentul de frică
față de autorități și posibilitățile de conlucrare cu ele.
Activitatea liniei fierbinți a Centrului de Analiză și Prevenire a
Corupției a demonstrat că populația: 1.) nu cunoaște și nu înțelege ce
este corupția, și 2.) se teme să denunțe pretinsele cazuri de corupție
și, în general, să comunice direct cu autoritățile publice.

Raportul "Apelul cetățenilor la linia fierbinte anti-corupție: responsabilitate civică sau curaj?"a fost întocmit la finele proiectului „Sensibilizarea populației despre
fenomenul corupției”, susținut financiar de către Ambasada Britanică la
Chișinău, care preconizează continuarea acestui proiect în perioada 1
aprilie 2008 31 decembrie 2009.