Sinteza dezbaterilor publice la proiectul Legii privind lichidarea instanțelor judecătorești specializate

8

Vineri, 6 noiembrie 2009, Asociația obștească
„Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC) a prezentat într-o
conferință de presă opinia sa la proiectul Legii pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (proiectul legii și opinia CAPC pot fi
accesate la următoarea adresă electronică https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-351.html),
elaborat de Ministerul Justiției în scopul reformării sistemului de organizare
judecătorească lichidarea instanțelor judecătorești specializate. 

Totodată, în cadrul prezentării au fost lansate
dezbateri publice asupra  inițiativei legislative a Ministerului Justiției, la care au
participat reprezentanți ai sistemului judecătoresc și ai mass-media.

Dezbaterile cu privire la transferarea
competențelor de la instanțele judecătorești specializate la cele de drept
comun au permis degajarea următoarelor concluzii:

 1. Proiectul Legii pentru
  modificarea și completarea unor acte legislative, elaborat de Ministerul Justiției,
  nu soluționează problemele eficienței instanțelor judecătorești economice și
  militare. De fapt, nota informativă la proiect nu a prezentat argumente
  concludente și date statistice concrete care să demonstreze ineficiența
  acestora (număr de cauze intrate și soluționate, termenele de soluționare,
  numărul de hotărîri modificate, numărul de dosare pierdute la CEDO etc.).
 2. În scopul găsirii unor
  soluții judicioase, reformele în domeniul justiției trebuie să fie precedate de
  o analiză amplă a eficienței întregului sistem judiciar și, în speță, a
  instanțelor judecătorești economice și militare, astfel încît să fie
  identificate adevăratele probleme în domeniul respectiv
 3. Implementarea
  proiectului va genera cheltuieli bugetare suplimentare. În prezent, în sistemul
  instanțelor judecătorești economice (inclusiv CSJ) activează aproximativ 35 de
  judecători, iar în Judecătoria militară 3 judecători. În situația acceptării
  reformei propuse, numărul de judecători va trebui să crească, astfel încît să
  existe cel puțin cîte un judecător specializat în fiecare raion, iar în Curțile
  de Apel și CSJ să poată fi formate complete de judecată.
 4. Proiectul nu oferă o
  soluție clară asupra situației ulterioare a judecătorilor din cadrul instanțelor
  judecătorești specializate: vor fi aceștia eliberați din funcțiile deținute sau
  vor fi transferați în alte instanțe judecătorești.
 5. Problemele din domeniul instanțelor judecătorești
  economice au depășit domeniul unei justiții eficiente și au intrat în vizorul
  politicului și este evident că adoptarea soluției privind lichidarea sau
  menținerea instanțelor judecătorești specializate ține de discreția
  legiuitorului. În același timp, orice reforme ad-hoc necesită o pregătire
  minuțioasă, cu luarea în considerație în primul rînd a circumstanțelor
  obiective, alături de cele subiective. Aceste reforme trebuie corelate cu
  documentele de politici și necesitățile reale ale sistemului justiției, după
  consultări și discuții publice detaliate.