Instituția avertizorilor de integritate din Republica Moldova va fi consolidată

14

Proiectul „Consolidarea
integrității publice în Republica Moldova” a fost lansat de Centrul de Analiză
și Prevenire a Corupției (CAPC), cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii la
Chișinău, cu scopul de a fortifica instituția avertizorilor de integritate,
prin aplicarea corectă a legislației și sporirea rolului  acestora.

Pentru schimbarea atitudinilor și prejudecăților față de avertizorii de
integritate, în cadrul proiectului vor fi desfășurate mai multe instruiri
pentru reprezentanții sectorului justiției, implicați în
examinarea dezvăluirilor practicilor ilegale și descurajarea/sancționarea acțiunilor de răzbunare în privința avertizorilor de integritate.
Instruirile urmează să contribuie la schimbarea de atitudini a actorilor care
încă nu percep corect instituția avertizorilor de integritate.

De asemenea, proiectul
se va concentra pe
încurajarea potențialilor avertizori să dezvăluie practicile ilegale și
astfel să contribuie la consolidarea integrității publice și combaterea
fenomenului corupției.

Un alt obiectiv este
asigurarea protecției avertizorilor de integritate. Mai exact, aceștia vor fi
consiliați și reprezentați în fața angajatorilor și în instanțele de judecată
de către experții proiectului. În baza litigării strategice se va crea o
practică judiciară relevantă cazurilor avertizorilor de integritate.

Proiectul va fortifica capacitățile actorilor din sectorul public și
privat, precum și ale organizațiilor societății civile, pentru implementarea
eficientă a Legii privind avertizorii de integritate, oferind, totodată,
protecție avertizorilor de integritate. Doar astfel îi vom convinge să comunice
despre actele de corupție și alte practici ilegale”, a spus coordonatoarea
proiectului
, Lilia Ioniță.

Ambasadorul Regatului Unit,
domnul Steven Fisher, a afirmat următoarele: „Ambasada Marii
Britanii este încântată să sprijine acest proiect important, și credem că
acesta va face o diferență reală, și va sprijini statul de drept în Republica
Moldova. Un principiu de bază al libertății de exprimare este ca toată lumea
să-și poată exercita dreptul dat fără teamă. Acest principiu trebuie aplicat
atât în administrația publică, cât și în sfera privată. În calitate noastră de
cetățeni, trebuie să știm că suntem în siguranță atunci când denunțăm metode și
practici abuzive. Este o plăcere să realizăm acest proiect, în parteneriat cu
Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, care are drept scop susținerea
poporului moldovenesc și a statului de drept
.”

Durata proiectului
„Consolidarea integrității publice în Republica Moldova” este de șapte luni
(septembrie 2020-martie 2021).

Proiectul
„Consolidarea integrității publice în Republica Moldova” este implementat de
Centrul de analiză și prevenire a corupției, cu suportul financiar al Ambasadei
Marii Britanii la Chișinău.