Solicitare de ofertă expert pentru elaborarea a două Studii (intermediar semestrial și final anual) privind alocarea ajutoarelor sociale de către APL în 3 regiuni ale Republicii Moldova: Sud (UTAG), Centru și Nord

5

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și
Prevenire a Corupției” anunță concurs pentru contractarea a doi experți pentru
elaborarea a două Studii (intermediar semestrial și final anual) privind
alocarea ajutoarelor sociale de către APL în 3 regiuni ale Republicii Moldova:
Sud (UTAG), Centru și Nord.

Studiile vor fi elaborate în cadrul
proiectului ”Ajutorul social în Republica Moldova: între eficacitate și
integritate”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Reprezentanței
Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova din resursele oferite de Uniunea
Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al
Germaniei.

Termen și condiții de colaborare: experții  selectați, în colaborare, vor elabora Studiul intermediar (semestrial)
și Studiul final (anual) privind alocarea ajutoarelor sociale de către APL în 3
regiuni ale Republicii Moldova: Sud (UTAG), Centru și Nord ; studiile vor
fi elaborate în baza  
Metodologiei de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către APL și
a datelor statistice furnizate de șablonul electronic de monitorizare a
alocării ajutoarelor sociale de către APL;

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

1.Studii juridice sau economice sau în domeniul administrării publice

2.Experiență în domeniul social sau monitorizarea domeniului social

3.Experiență de lucru în cadrul autorităților publice centrale și/sau
locale va constitui un avantaj

4.Cunoaștere excelentă a limbii române și ruse

 

Candidatul urmează să expedieze CV-ul în limba română la adresa electronică
 
contact@capc.md

 

Termen limită de aplicare: 12 august 2020

 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de
telefon 022 23 83 84 sau la adresa de e-mail:
contact@capc.md