(Română) Raportul de monitorizare a achizițiilor publice de produse alimentare în domeniul învățămîntului preuniversitar în UTA Găgăuzia pentru anii 2022 – 2023

23

Available only in Română.