Aplicarea corectă a Legii privind avertizorii de integritate, în atenția funcționarilor și angajaților din instituțiile publice din municipiul Bălți

73

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a organizat o nouă instruire despre cadrul normativ și instituțional privind avertizorii de integritate, aplicarea corectă a Legii privind avertizorii de integritate, asigurarea protecției avertizorilor. La instruire au participat circa 40 de funcționari publici, aleși locali și reprezentanți ai instituțiilor publice (educație, sănătate etc.) și agenți economici din municipiul Bălți. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Președinta CAPC, Galina Bostan, le-a explicat participanților/participantelor noțiunea de avertizor de integritate, ce criterii trebuie să întrunească persoana care face o dezvăluire a unui act de corupție sau fărădelege, ce instituții sunt responsabile de asigurarea protecției avertizorilor de integritate, dar și care este diferența dintre „turnător” și avertizor. „Primul face dezvăluiri în interes personal, iar cel de-al doilea – în interes public și pentru că îi pasă de societatea/mediul în care trăiește. Este important să acționați la timp și să nu așteptați ca lucrurile să se schimbe de la sine. Dacă vedeți nereguli, vorbiți și sesizați conducerea sau instituțiile responsabile”, a explicat formatoarea Galina Bostan.

„Orice avertizor de integritate trebuie să fie imun în fața acțiunilor de răzbunare, iar orice răzbunător trebuie să fie pasibil de răspundere penală, civilă și administrativă pentru acțiunile sale. Dezvăluiți cu bună-credință o practică ilegală pentru a beneficia de garanție efectivă din partea Ombudsmanului și a autorităților statului. O practică ilegală dezvăluită astăzi garantează și serviciu transparent pentru viitor. Fii avertizor de integritate și asigură o viață decentă nepoților”, i-a încurajat formatorul și expertul CAPC, Radu Jigău.

De asemenea, cei prezenți la instruire au fost informați despre rolul Centrului Național Anticorupție în asigurarea funcţionalităţii Legii privind avertizorii de integritate, care este procedura de acordare a protecției avertizorilor de integritate de către Oficiul Avocatului Poporului, care sunt obligațiile autorităților implementatoare (angajatorilor) pe partea ce ține de: înregistrarea și examinarea avertizărilor de integritate. Împreună cu formatorii, aceștia au discutat despre algoritmul de acțiune al instituțiilor responsabile, etapele și modul de acțiune și interacțiune a acestora

Astfel de instruiri vor fi organizate și în alte raioane ale țării. Până acum au beneficiat de instruiri funcționarii publici, reprezentanții mediului de afaceri și ai instituțiilor publice din Cahul.