Legile privind protecția avertizorilor de integritate din întreaga lume

88
Whistleblowing

Legislația pentru protecția avertizorilor de integritate diferă de la o țară la alta. Multe state îi protejează pe cei care dezvăluie fărădelegi. Portalul www.whistlelink.com a făcut o trecere în revistă a legilor de avertizare din întreaga lume.

Ce este avertizarea de integritate?

Avertizarea de integritate este atunci când o persoană (adesea un angajat) dezvăluie informații despre ilegalitățile comise în instituția (publică sau privată) în care lucrează. De obicei, este vorba de chestiuni de interes public, care afectează mai mulți oameni decât cei din instituție/companie. Cel mai des, însă, avertizorii fac dezvăluiri în presă sau pe rețelele sociale.

Uniunea Europeană și avertizarea de integritate

În 2019, UE a adoptat Directiva privind protecția avertizorilor de integritate. Obiectivul acesteia este de a îmbunătăți aplicarea dreptului și a politicilor Uniunii în domenii specifice prin stabilirea unor standarde minime comune care să prevadă un nivel ridicat de protecție a persoanelor care raportează încălcări ale legislației UE.

Directiva se aplică persoanelor care lucrează în sectorul privat sau în sectorul public și care au obținut informații referitoare la încălcări într-un context profesional, inclusiv, cel puțin, următoarelor tipuri de persoane:

(a) persoanele care au statut de lucrător, în înțelesul articolului 45 alineatul (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), inclusiv funcționarii publici;
(b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul articolului 49 din TFUE;
(c) acționarii și persoanele care fac parte din departamentul administrativ, din organul de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;
(d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, a subcontractanților și a furnizorilor.

Aceasta se aplică, de asemenea, persoanelor care fac dezvăluiri sau divulgă public informații referitoare la încălcări obținute într-un raport de muncă, care s-a încheiat între timp, dar și persoanelor al căror raport de muncă nu a început încă, în cazul în care informațiile referitoare la încălcări au fost obținute în timpul procesului de recrutare sau al altor negocieri precontractuale.

Instituțiile publice și companiile trebuie să asigure următoarele:

-Un canal intern și proceduri de avertizare, păstrând în același timp confidențialitatea avertizorilor.
– Posibilitatea de a transmite informațiile fie în scris, fie oral, utilizând un sistem online de avertizare și/sau o linie telefonică sau un sistem de mesagerie vocală.
– Desemnarea unei persoane competente pentru urmărirea rapoartelor/avertizărilor.
– Stabilirea unei întâlniri față în față, dacă avertizorul solicită asta.

Directiva prevede, de asemenea, ca orice instituție publică/companie, care împiedică avertizorii sau nu păstrează confidențialitatea, să fie supusă unor sancțiuni severe (care urmează să fie stabilite de legislatorii țării respective).

Directiva UE poate fi accesată aici: https://bit.ly/3kC3Sut.

SUA

Statele Unite au multe legi proprii de protecție a avertizorilor, iar angajaților li se garantează libertatea de exprimare, precum și protecția împotriva represaliilor. Alături de aceste legi există și un program de „recompense” (regăsit și în alte țări, cum ar fi în Singapore, pentru raportarea cartelurilor). Astfel, avertizorii pot primi recompense financiare, dacă avertizarea lor este reală. Pentru a se califica pentru acest program, problemele trebuie raportate fie online, prin intermediul unor portaluri specifice, fie prin e-mail sau un anumit formular. Unele dintre aceste recompense sunt chiar disponibile pentru avertizorii din afara SUA.

Cu toate acestea, spre deosebire de UE, legea federală nu impune companiilor private să aibă canale speciale de avertizare sau să urmeze vreo procedură. Un alt punct cheie de remarcat este faptul că, în SUA, mișcarea sindicală este deosebit de puternică și poate fi oferită protecție juridică suplimentară membrilor de sindicat.

Canada

Printre țările cu un istoric de protecție legislativă slabă pentru avertizori, prezența Canadei poate fi surprinzătoare. Totuși, într-un raport din 2021 al Asociației Internaționale a Avocaților se clasa pe cel mai slab loc, împreună cu Liban si Norvegia. Deși Canada a adoptat o lege privind avertizarea în 2005, guvernul canadian a fost acuzat că nici nu a folosit în mod eficient, nici nu și-a revizuit sistemul existent. Există un Act de protecție a avertizărilor funcționarilor publici (PSDPA), dar acest lucru a fost, de asemenea, puternic criticat într-un raport din 2017 al Centrului pentru Libertatea de Exprimare.

Regatul Unit al Marii Britanii

Regatul Unit are o istorie lungă de legi puternice de avertizare, cum ar fi Public Interest Disclosure Act, din 1999 (PIDA). Acestea se concentrează pe protejarea avertizorului de represalii (în mod similar cu legile din Noua Zeelandă), dar nu se concentrează pe respectarea unor anumite proceduri.

Natura specifică a avertizărilor în Regatul Unit a fost, de asemenea, revizuită, astfel încât problemele raportate trebuie văzute ca fiind de interes public (care afectează publicul larg), pentru a fi considerate avertizări de integritate. Reclamațiile pot include infracțiuni penale, nerespectarea unor legi, nedreptăți, încălcări ale sănătății și siguranței, daune mediului sau chiar mușamalizarea unor fapte ilegale în cadrul acestor categorii.

Din ianuarie 2020, Regatul Unit nu mai este membru al UE. Cu toate acestea, există încă multe companii din Regatul Unit care ar putea fi obligate să respecte Directiva UE, în conformitate cu Acordul de comerț și cooperare Regatul Unit-UE. Este posibil ca guvernul Regatului Unit să țină cont de acest acord atunci când își revizuiește propria legislație.

Australia

În Australia, identitatea angajaților care denunță ilegalități trebuie păstrată confidențială, conform legii (cu excepția anumitor cazuri). Legislația australiană de avertizare de integritate nu specifică metode sau proceduri specifice de raportare. Cu toate acestea, include protecție pentru avertizorii care dezvăluie situații necorespunzătoare, cum ar fi încălcarea codului etic al companiei.

În plus, din ianuarie 2020, în Legea privind societățile comerciale s-a precizat că anumite entități (de exemplu, companiile publice) trebuie să aibă o politică de avertizare. Această politică trebuie să conțină informații despre protecția juridică, precum și procedura de investigare.

Noua Zeelandă

La data de 1 iulie 2022, Noua Zeelandă și-a actualizat recent Legea privind protecția avertizorilor din 2000. Protecția actualizată a avertizorilor este similară cu Directiva UE privind avertizarea în multe aspecte.

Schimbările esențiale includ obligații noi și mai detaliate pentru destinatarul rapoartelor de a confirma primirea, de a le evalua și de a informa avertizorul asupra rezultatelor. De asemenea, le permite avertizorilor să facă dezvăluiri direct către o autoritate corespunzătoare și extinde definiția „delictelor grave”. În mod similar cu Directiva UE, protecția este disponibilă, chiar dacă avertizorul greșește, cu condiția ca dezvăluirea să fi fost făcută cu bună-credință.

Va urma…

Acest articol a fost scris în cadrul proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”, implementat de CAPC, cu suportul Freedom House Moldova.