Ghid privind elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii ale autorităţilor publice locale

6

Ghidul are drept scop oferirea unui set de standarde minime aplicabile în procesul decizional local şi abordează următoarele aspecte: cadrul normativ privind competenţa APL de a adopta acte administrative; domeniile de intervenţie regulatorie ale APL; categorii de acte ale APL; condiţiile de legalitate ale actelor APL;