Mandatul CAPC

Centrul de Analiza si Prevenire a Corupției (CAPC) este o asociaţie obștească, republicană, nonprofit, neguvernamentala, apolitică, înfiinţată în anul 2000.

Scopurile statutare ale CAPC sînt:

  • Contribuirea la reducerea nivelului corupţiei în ţară pînă la un nivel, care nu ar afecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
  • Ridicarea nivelului conștientizării pericolului pe care-l prezintă fenomenul corupției pentru stat.
  • Studierea nivelului pătrunderii corupției în societate şi stat.
  • Determinarea sferelor care au fost în cea mai mare măsura afectate de corupție.
  • Ridicarea nivelului transparenţei în activitatea instituţiilor statale şi celor politice.
  • Stabilirea unui control public eficient asupra activităţii organelor statului.