Studiul privind eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii în anul 2011

1

Studiul privind eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii în anul 2011 a fost efectuat de către Centrul pentru Analiza şi Prevenirea Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii – etapa V” susţinut financiar de către Apărătorii Drepturilor Omului din Suedia şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională şi a avut ca scop analiza eficienţei procesului de identificare a prevederilor legale pasibile să faciliteze actele de corupţie. Studiul evaluează în ce măsură Parlamentul a ţinut cont de observaţiile şi recomandările CAPC de a evita includerea elementelor de coruptibilitate în legile adoptate.

În perioada 1 ianuarie 2011 – 31 ianuarie 2011, CAPC a analizat 70 proiecte de acte legislative plasate pe pagina web a Parlamentului şi 1 proiect de act legislativ remis la solicitarea expresă a Ministerului Justiţiei în vederea identificării prevederilor pasibile să faciliteze actele de corupţie. Eficienţa rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii întocmite de experţii CAPC a fost măsurată prin verificarea acceptării a 342 obiecţii referitoare la elemente concrete de coruptibilitate identificate în 19 proiecte de acte legislative, care au fost adoptate de Parlament sau retrase de autori. Din 342 de obiecţii au fost acceptate 186, ceea ce reprezintă un randament de 54,4% al rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii.