Studiul privind eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii în anul 2012

6

Studiul privind eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii în anul 2012 a fost efectuat de către Centrul pentru Analiza şi Prevenirea Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii – etapa V” susţinut financiar de către Apărătorii Drepturilor Omului din Suedia şi a avut ca scop analiza eficienţei procesului de identificare a prevederilor legale pasibile să faciliteze actele de corupţie. Studiul evaluează în ce măsură Parlamentul a ţinut cont de observaţiile şi recomandările CAPC de a evita includerea elementelor de coruptibilitate în legile adoptate.

În perioada 2 ianuarie 2012 – 31 ianuarie 2013, CAPC a analizat 55 proiecte de acte legislative plasate pe pagina web a Parlamentului şi 10 proiecte de acte legislative remise la solicitarea expresă a Ministerului Justiţiei, Centrului pentru Drepturile Omului şi Comisiei Naţionale de Integritate în vederea identificării prevederilor pasibile să faciliteze actele de corupţie. Eficienţa rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii întocmite de experţii CAPC a fost măsurată prin verificarea acceptării a 425 obiecţii referitoare la elementele concrete de coruptibilitate identificate în 14 proiecte de acte legislative, adoptate de Parlament şi publicate în Monitorul Oficial  către data redactării prezentului Studiu. Din 425 de obiecţii au fost acceptate 217 ceea ce reprezintă un randament de 51,1% al rapoartelor de expertiză a coruptibilităţii.