Studiul „Testarea benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanţilor sectorului justiţiei”

3

Studiul „Testarea benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanţilor sectorului justiţiei” se înscrie în ordinea eforturilor anti-corupţie, depuse de către autorităţile publice şi a fost elaborat în cadrul proiectului „Soluţii pentru o justiţie incoruptibilă”, finanţat de către Ambasada SUA şi a cărui scop este de a sprijini eforturile autorităţilor în domeniul creşterii integrităţii sectorului justiţiei. 

Studiul a fost elaborat reieşind din contextul documentelor naţionale de politici în domeniu – Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 (domeniul specific de intervenţie – 4.3.2.).

Scopul Studiului constă în analiza măsurii în care testarea cu utilizarea poligrafului este aplicabilă reprezentanţilor sectorului justiţiei.

În sensul Studiului, prin reprezentanţi (angajaţi, personal) ai sectorului justiţiei se înţelege următoarele categorii de persoane:

  • judecători;

  • procurori;

  • ofiţeri de urmărire penală;

  • ofiţeri de investigaţii.

În definirea categoriilor de angajaţi s-a reieşit şi din sensul termenului „sectorul justiţiei” utilizat în Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 25.11.2011.

Studiul nu se extinde asupra profesiilor juridice conexe, statutul acestora fiind total distinct.

Întru realizarea scopului:

  • s-a analizat metoda poligraf (istoric şi esenţa, domeniile de aplicare şi specificul testării personalului, etapele);

  • s-a analizat experienţa ţărilor lumii în utilizarea poligrafului, inclusiv în recrutarea şi verificarea personalului, în mod special –  analiza practicilor ţărilor Europei;

  • s-a analizat aplicabilitatea testelor poligraf, inclusiv benevole, reprezentanţilor sectorului justiţiei (cadrul legal naţional relevant, dezavantajele (factorii de risc), avantaje (eficienţa), precum şi s-au formulat recomandări în acest sens.