ANUNȚ PUBLIC privind achiziționarea serviciilor de redesign și elaborare a paginii web www.alegesanatos.md

5

ANUNȚ PUBLIC

privind achiziționarea serviciilor de redesign și elaborare a paginii web www.alegesanatos.md și

privind elaborarea unei aplicații pentru smartphone, tablete și alte dispozitive destinate consumatorilor

 

Autorii anunțului:

1. Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției”

mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 27, of.13

tel: 0 22 233200, 069173834

e-mail: contact@capc.md, viorel.capc@gmail.com

pagini web: www.capc.md, www.alegesanatos.md

facebook: https://www.facebook.com/capcmd/, https://www.facebook.com/alegesanatosmd/

 

2. Instituție Privată ”Clinica Juridică Universitară”

mun. Bălți, str. Pușkin 38, blocul 5, of. 511

tel. 0 (231) 52 476

e-mail: clinicabalti@gmail.com

pagini web: www.clinicajuridica.md

facebook: https://www.facebook.com/clinicajuridicabalti/

 

Scopul anunțului:

AO „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” și I.P. „Clinica Juridică Universitară” solicită oferte de la persoane juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor de:

1.Redesign și elaborare a paginii web www.alegesanatos.md

2.Elaborare a unei aplicații pentru smartphone, tablete și alte dispozitive destinate consumatorilor

 

Sarcina tehnică:

1. Redesign și elaborare a paginii web www.alegesanatos.md

–      oferirea serviciilor de redesign pentru pagina www.alegesanatos.md conform tendințelor digitale;

–      elaborarea unei noi pagini web www.alegesanatos.md</a>;

–      preluarea pe pagina nou creată a conținutului actual al paginii web;

–      dezvoltarea și implementarea funcționalităților pentru site destinate interacțiunii cu publicul, raportarea cazurilor de produse neconforme și alte ilegalități de către cetățeni, inclusiv prin intermediul aplicației smartphone;

–      integrarea pe pagina web a extensiilor și instrumentelor destinate persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere și persoanelor care suferă de daltonism;

–      elaborarea web bannerelor;

–      optimizarea interfeței pentru dispozitive mobile (telefoane și tablete);

 

2. Elaborare a unei aplicații pentru smartphone, tablete și alte dispozitive destinată consumatorilor

–      elaborarea unei aplicații pentru telefoane și alte dispozitive care operează pe sistemul Android și IOS;

–      crearea unei interfețe comode și clare la nivel intuitiv, un design practic, ținând cont de caracteristicile publicului țintă consumatorii;

–      dezvoltarea și implementarea funcționalităților pentru aplicație, care va permite citirea codurilor de bare a produselor alimentare, identificarea produsului și furnizarea către utilizator a informațiilor cuprinse pe eticheta produsului și altor informații utile;

–      dezvoltarea și implementarea funcționalităților pentru aplicație care va permite raportarea de către cetățeni a cazurilor de produse alimentare neconforme și altor ilegalități;

–      integrarea în aplicație a instrumentelor destinate persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere și persoanelor care suferă de daltonism;

 

Criteriile de selecție:

–      Experiența persoanei juridice care aplică (portofoliul de lucrări/clienți);

–      Termeni optimi de executare a lucrărilor;

–      Oferta financiară.

 

Termenul și adresa de depunere a ofertei

Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin email la viorel.capc@gmail.comși clinicabalti@gmail.compână la data de 8 martie 2020. Ofertele întârziate vor fi respinse.

 

Cuprinsul ofertei

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică.
  2. Portofoliul celor mai importante lucrări / clienți din ultimii 2 ani (portofoliul poate fi expediat electronic cu indicarea link-ului unde poate fi accesat).
  3. Oferta financiară, cu includerea serviciilor care vor fi prestate (în mod divizat pentru serviciile de redesign și elaborare a paginii web www.alegesanatos.md și serviciile privind elaborarea unei aplicații pentru smartphone, tablete și alte dispozitive destinată consumatorilor) și prețul acestor servicii (în mod divizat pentru fiecare serviciu în parte), inclusiv indicarea termenilor de executare (pentru fiecare serviciu în parte). Prețurile vor fi indicate în dolari SUA. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe și nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate și fără consimțământul tuturor părților.

 

Termen și condiții de colaborare

Persoana juridică selectată va oferi servicii în baza a două contracte de prestări servicii un contract încheiat cu Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” privind achiziționarea serviciilor de redesign și elaborare a paginii web www.alegesanatos.md, alt contract încheiat cu Instituția Privată ”Clinica Juridică Universitară” privind elaborarea unei aplicații pentru smartphone, tablete și alte dispozitive destinată consumatorilor.

 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0 22 233200, 069173834 sau la adresa de e-mail: viorel.capc@gmail.comși clinicabalti@gmail.com.