CAPC: Inițiativa legislativă privind efectuarea decontărilor în numerar conține elemente de vulnerabilitate și de coruptibilitate

0
www.decapellenaar.nl
www.decapellenaar.nl

Proiectul legii privind efectuarea decontărilor în numerar conține elemente de vulnerabilitate și de coruptibilitate, care în procesul de implementare pot genera manifestări de corupție și pot favoriza încălcarea sau ignorarea drepturilor omului, susțin experții Centrului de Analiză și Prevenirea a Corupției (CAPC), care au realizat o expertiză a inițiativei legislative. 

Potrivit notei informative a autorilor, proiectul de lege „urmărește instituirea unui cadru normativ care să reglementeze normele de efectuare a tranzacțiilor în numerar și să ofere posibilitatea de a pune în aplicare măsuri efective și proporționate în vederea diminuării riscurilor de comitere a încălcărilor cu utilizarea numerarului”.

În raportul de expertiză CAPC este notat că  prin acest proiect se propune adoptarea unei legi integrale care să reglementeze efectuarea decontărilor în numerar și prin care se consacră cu titlu de regulă generală că operațiunile de încasări și plăți se efectuează prin transfer. Pentru comiterea încălcărilor sunt prescrise amenzi, iar aplicarea amenzilor, precum și realizarea controlului respectării prevederilor proiectului va fi în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.

În același timp, CAPC susține că sunt abrogate norme corespondente ce se referă la limitarea circulației numerarului și tragerea la răspundere juridică din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și Codul contravențional.

Totodată, potrivit raportului de expertiză, proiectul conține mai multe lacune de drept și formulări ambigue, care compromit calitatea actului normativ. Spre exemplu, proiectul nu reglementează cert care este valoarea bunului procurat, nu reglementează cazurile când vânzarea-cumpărarea este precedată de transmiterea în numerar a avansului sau a arvunei, nu sunt determinate clar perioadele anual și lunar, nu este prescris un set minim de criterii de individualizare a amenzilor, nu este suficient de explicită reglementarea referitor la stabilirea anuală a necesarului de numerar minim pentru efectuarea decontărilor pentru 3 zile lucrătoare etc.

În concluzie, CAPC recomandă autorilor să completeze nota informativă și să redacteze proiectul prin prisma aspectelor și recomandărilor expuse în raportul de expertiză.

Raportul de expertiză AO CAPC a fost elaborat în cadrul Proiectului „Core support to the CAPC”, implementat cu suportul Suediei. Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.