Concurs de angajare a unui expert/companie pentru facilitarea elaborării Planului strategic al CAPC

277

Asociația Obștească Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) anunță concurs de angajare a unui expert/companie pentru facilitarea elaborării Planului strategic al CAPC, Bugetului strategic al CAPC și a Strategiei de comunicare a CAPC.

Noul Plan strategic CAPC va include: viziunea, misiunea și impactul pe care CAPC își propune să-l creeze în rândul beneficiarilor/comunității; obiectivele strategice, obiectivele specifice (inclusiv de strângere de fonduri), rezultatele, bazate pe teoria schimbării și analiza SWOT; nevoia de personal și de dezvoltare a competențelor; riscurile strategice și acțiunile de atenuare; procedura de revizuire a planului strategic.

Bugetul strategic va include calculul/exprimarea bănească a costurilor probabile/previzibile, necesare pentru implementarea plenară a activităților Planului strategic al CAPC.

Strategia de comunicare a CAPC urmează să stabilească prioritățile CAPC în procesul comunicării; principiile de comunicare; scopul și obiectivele; grupurile țintă; mesajele CAPC; canalele metodele și instrumentele de comunicare; planul de activități; evaluarea și monitorizarea implementării Strategiei.

Condiții pentru expert/companie

  1. Experiență în domeniul dezvoltării strategice a organizațiilor.
  2. Cunoașterea specificului de activitate a ONG.
  3. Cunoștințe elementare în domeniul anticorupție, activității organelor de drept, statul de drept.
  4. Deschiderea și capacitatea de a interacționa eficient cu membrii echipei CAPC.
  5. Disponibilitatea de a participa la sesiunile de dezbatere a documentelor (inclusiv 2 zile într-o locație în afara Chișinăului).

Sarcinile expertului/companiei

  1. Facilitarea discuțiilor și dezbaterilor privind Planul strategic al CAPC, bugetul strategic al CAPC și Strategia de comunicare a CAPC;
  2. Participarea activă la sesiunile de dezbatere a documentelor (inclusiv 2 zile într-o locație în afara Chișinăului);
  3. Contribuirea la dezvoltarea și definitivarea Planului strategic al CAPC, bugetului strategic al CAPC și Strategiei de comunicare a CAPC.

Candidații urmează să prezinte pe adresa contact@capc.md până la data de 05.04.2021:

  • CV-ul candidatului;
  • Scrisoare de motivare care să conțină oferta financiară a candidatului.