Concurs pentru adaptarea unui soft la legislația Republicii Moldova

7

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) în cadrul implementării proiectului „Baza de date „Fair Play”, finanțat de Fundația SOROS-Molodva, anunță concurs pentru adaptarea unui soft la legislația Republicii Moldova.

Adaptarea soft-ului va include:

  • Analiza detaliată a opțiunilor existente în soft versus prevederile legislației RM. Soft-ul va trebui să corespundă exigențelor Legii cu privire la conflictul de interese, a Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere și va trebui să respecte viața privată a subiecților bazei de date; 
  • Traducerea opțiunilor, indicatoarelor, etc;
  • Asigurarea securității bazei de date;
  • Posibilitatea extinderii bazei de date;
  • Posibilitatea contabilizării vizitatorilor bazei de date;
  • Posibilitatea introducerii unor opțiuni de acces restrîns la baza de date;
  • Soluționarea tuturor problemelor tehnice legate de utilizarea soft-ului.

Prin implementarea proiectului „Baza de date „Fair Play” (în continuare proiectul) va fi creat și menținut un soft, accesibil pe internet, privind persoanele care administrează treburi de interes public.

Proiectul are drept scop:sporirea eticii, transparenței, profesionalismului și eficienței  administrării afacerilor publice și reprezentării politice; contribuirea la implementarea efectivă a Legii cu privire la conflictul de interese, a Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere și a unor prevederi ale Legii privind partidele politice și ale Codului electoral.

Obiectivele  imediate ale proiectului sunt: crearea unui soft public privind persoanele care administrează afacerile publice; oferirea informației publicului larg despre evoluția persoanelor care gestionează afacerile publice.

Obiectivele de durată ale proiectului sunt: oferirea unui suport informațional ziariștilor de investigație în activitatea lor; instituirea unui monitoring public și permanent a respectării: Legii cu privire la conflictul de interese, Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere și a unor prevederi ale Legii privind partidele politice și ale Codului electoral; prevenirea corupției în administrarea afacerilor publice prin sporirea transparenței.

Oferta trebuie să includă conceptul de adaptare, prețul, CV-ul organizației/persoanei și urmează a fi prezentată, pînă la data de 14 mai pe adresa e-mail a CAPC: contact@capc.md.