Se caută experți/experte pentru elaborarea a două Ghiduri cu privire la procedurile de despăgubire a victimelor corupției

2

Denumirea postului: Expert/Echipă de experți

Locație: Chișinău/Moldova

Proiect: „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Swedish International Development Cooperation Agency

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Data de începere: Septembrie 2022

Durata: Septembrie 2022 – Decembrie 2023

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (în continuare – CAPC) este o organizație neguvernamentală fondată în 2004.Misiunea CAPC este de a contribui la diminuarea nivelului corupției și consecințelor ei prin activități de analiză, expertiză, monitorizare, asistență și suport pentru actorii din sectorul public, privat, precum și pentru persoanele nedreptățite prin acte de corupție. CAPC a implementat peste 40 de proiecte orientate spre prevenirea corupției prin acțiuni de cercetare, analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și instituțiilor publice, sprijinirea actorilor din domeniu, dezvoltarea unor instrumente novatoare, litigare strategică și derularea campaniilor de sensibilizare și informare privind fenomenul corupției.

Instrumentele de control al corupției, monitorizarea și evaluarea politicilor și instituționale, inclusiv denunțarea și asistența centrată pe victimă în cazurile de corupție sunt extrem de importante în sectoarele de interes public, în special în problemele legate de mediu, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a țării. Manifestările de corupție duc la supra-exploatarea resurselor naturale și reduc eficiența programelor de mediu și dezvoltare durabilă din cauza abuzurilor agenților publici.

Cadrul normativ al Republicii Moldova reglementează mai multe proceduri și instrumente care oferă posibilitatea de a anticipa, reacționa și contribui la repararea și compensarea prejudiciilor cauzate de manifestările de corupție. Cu toate acestea, aceste instrumente nu sunt exploatate pe deplin nici de autoritățile publice și nici de profesioniștii din domeniu (procurori, avocați). Deși cadrul de reglementare prevede dreptul victimelor infracțiunilor de corupție de a solicita și obține despăgubiri, în realitate, nu există precedente în jurisprudența națională.

 1. Obiectiv

Selectarea a 2-3 experți/ experte pentru elaborarea Ghidului cu privire la procedurile de despăgubire a victimelor corupției pentru judecători, procurori și avocați și a Ghidului cu privire la procedurile de despăgubire a victimelor corupției pentru cetățeni.

Durata de realizare a sarcinii: Septembrie – Decembrie 2022

Justiția și autoritățile anticorupție (purtători de obligații) reprezintă categoria de părți interesate care implementează, interpretează normele de drept, inclusiv regulile care guvernează instrumentele anticorupție, aflate în continuă evoluție și ajustare. Prin urmare, abilitățile profesionale și pregătirea profesioniștilor din acest sector sunt extrem de necesare pentru a le îmbunătăți cunoștințele, a aduce noi perspective și abordări în domeniul anticorupție, inclusiv inovații pentru legislația Republicii Moldova (de exemplu, victimele corupției).

Justițiabilii/petiționarii (deținătorii de drepturi) sunt categoriile de persoane fizice care contactează autoritățile publice (purtători de obligații) și care au nevoie de sprijin și asistență juridică, în cazurile de corupție și abateri în diverse domenii, inclusiv în domeniul mediului.

Cadrul național de reglementare și instituțional acordă acestor beneficiari dreptul de contesta /solicita judecarea și de a primi asistență din partea avocaților, precum și a organizațiilor societății civile. Conform reglementărilor legale recente, au fost constatate două categorii distincte de petiționari: avertizorii și victimele corupției. Încă nu există o practică solidă și bine stabilită de soluționare, inclusiv o perspectivă sensibilă la gen, în cadrul autorităților de aplicare, iar potențialele părți interesate au puține cunoștințe despre particularitățile acestor mecanisme sau sunt reticente în a le utiliza. Beneficiarii din această categorie trebuie să fie informați, încurajați și asistați pentru a profita de oportunitățile oferite de legislație. CAPC este primul ONG din Republica Moldova care a dezvoltat metodologii și algoritmi de acțiune în cazul avertizorilor, iar aceste practici vor fi dezvoltate și consolidate, inclusiv din perspectiva problemelor transversale: drepturile omului, gen și mediu.

2. Activități și livrabile

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

Termen limită de livrare

1.

Elaborarea planului de activitate;

Prezentarea planului de activitate și aprobarea de către CAPC

15 septembrie

2.

Elaborarea Conceptului ghidurilor

Prezentarea conceptului ghidurilor și aprobarea acestuia de către CAPC

30 septembrie

3.

Elaborarea Ghidului cu privire la procedurile de despăgubire a victimelor corupției pentru judecători, procurori, avocați

Dezvoltarea draftului Ghidului și aprobarea de către CAPC

Elaborarea Ghidului cu privire la procedurile de despăgubire a victimelor corupției pentru judecători, procurori, avocați și aprobarea de către CAPC

10 noiembrie

4.

Elaborarea Ghidului cu privire la procedurile de despăgubire a victimelor corupției pentru cetățeni

Dezvoltarea draftului Ghidului și aprobarea de către CAPC

Elaborarea Ghidului cu privire la procedurile de despăgubire a victimelor corupției pentru cetățeni și aprobarea de către CAPC

10 noiembrie

5.

Prezentarea publică a celor 2 Ghiduri

Prezentarea celor 2 Ghiduri în cadrul a 2 focus-grupuri cu potențiali beneficiari (judecători, procurori, avocați, ONG-uri, cetățeni)

Revizuirea Ghidurilor (în conformitate cu recomandările)

20 noiembrie

6.

Asistarea CAPC în procesul de promovare a Ghidurilor și instruire a beneficiarilor

●      Desfășurarea a două instruiri pentru judecători, procurori, avocați cu privire la particularitățile cadrului legal și a procedurilor de despăgubire a victimelor corupției, în parteneriat cu Institutul Național al Justiției

●      Desfășurarea a două instruiri/sesiuni informative regionale în baza Ghidului privire la procedurile de despăgubire a victimelor corupției pentru cetățeni

●      Comunicarea cu mass-media în scopul promovării Ghidurilor.

15 decembrie

 

 

 

 

3. Cerințe față de aplicanți

 • Studii universitare – licență în drept;
 • Experiență de lucru de minim 5 ani în domeniul juridic;
 • Experiența de lucru în calitate de judecător, procuror, avocat, Agent Guvernamental sau Ombudsman, etc. va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și justiției, prevenirea și combaterea corupției;
 • Cunoașterea particularităților de examinare judiciară a cauzelor de corupție;
 • Experiența anterioară de elaborare de ghiduri, instrucțiuni, regulamente, metodologii, studii în sectorul justiției și/sau anticorupție;
 • Cunoaşterea limbilor română și engleză (va constitui un avantaj);
 • Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de colectare, analiză, sinteză și formulare a concluziilor, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

  4. Dosarul de aplicare va include:

 • CV;
 • Scrisoarea de intenție.

  5. Aspecte organizaționale

Echipa selectată va lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilului, în perioada septembrie – decembrie 2022 în afara oficiului CAPC.

CAPC își rezervă dreptul de a propune experților aplicanți formarea unei echipe pentru a asigura întrunirea criteriilor de evaluare din punct de vedere a eficienței tehnice și financiare.

6. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 14 septembrie 2022, ora 16.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresele contact@capc.md și capc.office.contact@gmail.com cu mențiunea „Aplicant pentru elaborarea Ghidurilor pentru despăgubirea victimelor corupției”. Vă rugăm să vă asigurați că ați primit mesaj privind confirmarea recepționării dosarului.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: contact@capc.md și capc.office.contact@gmail.com

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.