CAPC a expediat Parlamentului opinia sa asupra proiectului de lege privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova

169

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a analizat proiectul de lege privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova, propus de către Președinta Maia Sandu. Recomandările CAPC au fost expediate Parlamentului, pentru îmbunătățirea textului proiectului când va fi examinat de către comisia juridică numiri și imunități. 

Potrivit autorului, proiectul de lege are ca scop îmbunătățirea cadrului legal, astfel încât să fie posibilă punerea în practică a mecanismului de confiscare extinsă a averilor acumulate prin acte de corupție.

În opinia experților CAPC, autorul inițiativei legislative nu a prezentat informații cu privire la practica aplicării acestei instituții după intrarea în vigoare. Afirmațiile din nota informativă la proiectul de lege constituie niște ipoteze posibile/probabile dezvoltate de autorul proiectului și care nu par a fi conectate la practicile din justiția penală. De asemenea, nu au fost prezentate date statistice, cum ar:
– numărul și valoarea confiscărilor extinse aplicate;
– infracțiunile penale în raport cu care a fost aplicată confiscarea extinsă;
– tipologia subiecților în raport cu care a fost aplicată confiscarea extinsă.

Experții consideră că aceste date statistice (în special, valoarea bunurilor și banilor confiscați) erau utile și pentru fundamentarea economico-financiară a proiectului.

„Aparent, proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova promovează interesele reprezentanților organelor urmării penale, contrar interesului public. Prin aplicarea proiectului, în versiunea propusă de autor, vor fi prejudiciate, cel puțin, interesele persoanelor condamnate pentru infracțiuni în care veniturile/prejudiciul sînt determinabile. Proiectul de Lege nu este compatibil în totalitate cu prevederile legislației naționale. Formulările lingvistice a prevederilor proiectului nu întrunesc exigențele legii cu privire la actele normative”, se arată în opinia CAPC.

Astfel, potrivit experților, lărgirea cercului de infracțiuni pentru care ar putea fi aplicată confiscarea extinsă nu este nici oportună, nici necesară și nu rezolvă, în sine, problema neaplicării în practică a acestei măsuri de siguranță, inclusiv în lipsa unei analize temeinice a practicii și datelor statistice. De asemenea, se recomandă revizuirea art.1061 alin.(2), prin eliminarea tuturor propunerilor de modificare, cu excepția specificației privind 20 de salarii medii pe economie.

Opinia CAPC a fost elaborată în cadrul Proiectului „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova, și poate fi vizualizată AICI.