Concurs pentru adaptarea unui soft la legislația Republicii Moldova

7

Centrul
de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) în cadrul implementării proiectului
„Baza de date „Fair Play”, finanțat de Fundația SOROS-Molodva, anunță concurs pentru adaptarea unui soft
la legislația Republicii Moldova.

Adaptarea
soft-ului va include:

 • Analiza detaliată a opțiunilor existente în soft
  versus prevederile legislației RM. Soft-ul va trebui să corespundă
  exigențelor Legii cu privire la conflictul de interese, a Legii privind
  declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de
  stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor
  persoane cu funcții de conducere și va trebui să respecte viața privată a
  subiecților bazei de date; 
 • Traducerea opțiunilor, indicatoarelor, etc;
 • Asigurarea securității bazei de date;
 • Posibilitatea extinderii bazei de date;
 • Posibilitatea contabilizării vizitatorilor bazei de
  date;
 • Posibilitatea introducerii unor opțiuni de acces
  restrîns la baza de date;
 • Soluționarea tuturor problemelor tehnice legate de
  utilizarea soft-ului.

Prin implementarea proiectului „Baza
de date "Fair Play" (în continuare proiectul) va fi creat și menținut un soft, accesibil
pe internet, privind persoanele care administrează treburi de interes public.

Proiectul
are drept scop:sporirea eticii, transparenței,
profesionalismului și eficienței 
administrării afacerilor publice și reprezentării politice; contribuirea
la implementarea efectivă a Legii cu privire la conflictul de interese, a Legii
privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de
stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu
funcții de conducere și a unor prevederi ale Legii privind partidele politice
și ale Codului electoral.

Obiectivele  imediate ale proiectului sunt: crearea unui soft public privind persoanele care administrează afacerile publice; oferirea
informației publicului larg despre evoluția persoanelor care gestionează
afacerile publice.

Obiectivele de durată ale proiectului sunt: oferirea unui suport
informațional ziariștilor de investigație în activitatea lor; instituirea unui
monitoring public și permanent a respectării: Legii cu privire la conflictul de
interese, Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății
demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a
unor persoane cu funcții de conducere și a unor prevederi ale Legii privind
partidele politice și ale Codului electoral; prevenirea corupției în
administrarea afacerilor publice prin sporirea transparenței.

Oferta trebuie să includă conceptul de adaptare, prețul, CV-ul
organizației/persoanei și urmează a fi prezentată, pînă la data de 14 mai pe
adresa e-mail a CAPC: contact@capc.md.