API a obținut câștig de cauză în primă instanță în procesul intentat Autorității Naționale de Integritate

8

API a obținut câștig de cauză în
primă instanță în procesul intentat Autorității Naționale de Integritate

Asociația Presei Independente (API),
membră a Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat 2019, a obținut câștig de
cauză în prima instanță, în dosarul intentat împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI) pentru apărarea
dreptului de acces la informație și contestarea actului de nefurnizare a
informației oficiale. În hotărârea din 27 februarie, Judecătoria Chișinău
(sectorul Rîșcani) a constatat încălcarea dreptului API de acces la informație.

Reamintim că acțiunea în instanță
a fost motivată de faptul că, în luna octombrie 2018, reporterii Asociației
Presei Independente au expediat, prin poșta electronică, o cerere în baza Legii
privind accesul la informații, în care solicitau informații despre mersul și
finalitatea procedurilor de control inițiate de ANI în anul 2016. În răspunsul
său, Autoritatea Națională de Integritate a invocat faptul că solicitarea de
informații a fost expediată în format electronic și nu corespunde cerințelor
Legii cu privire la petiționare nr. 190/1994, nefiind aplicată semnătura
digitală, invocând, totodată, faptul că solicitarea urma să fie pe foaia cu
antet și avizată de conducătorul organizației.

Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la
pronunțarea dispozitivului hotărârii.

Inițiativa Civică „Pentru un Parlament Curat 2019” este
constituită dintr-un grup de organizații neguvernamentale care monitorizează,
în baza unor indicatori de integritate, listele candidaților în Parlamentul
Republicii Moldova în circumscripția națională și în circumscripțiile
uninominale. Profilurile candidaților și investigațiile realizate sunt
publicate în mai multe surse de informare și pot fi accesate pe
portalurile 
www.Moldovacurata.mdwww.Anticoruptie.md și www.Investigatii.md.

Pentru mai multe detalii, contactați-ne la tel.: 022 210602 (persoană de
contact: Diana Lungu, Coordonatoare
comunicare).