Procesul de judecată dintre API și ANI continuă. Instanța a respins demersul Autorității Naționale de Integritate de scoatere a cererii de pe rol

9

Miercuri, 13 februarie 2019, a
avut loc a doua ședință de judecată în dosarul intentat de Asociația Presei Independente (API) ca membră a Inițiativei Civice
pentru un Parlament Curat 2019, împotriva Autorității Naționale de Integritate
(ANI) pentru apărarea dreptului de acces la informație și contestarea actului
de nefurnizare a informației oficiale. În cadrul ședinței, instanța a respins
demersul ANI de scoatere a cererii de pe rol și a dispus examinarea cauzei în
fond.

Într-o ședință anterioară, reprezentantul ANI a cerut scoaterea cererii de pe rol pe motivul nerespectării
procedurii prealabile. Astfel, ANI a invocat faptul că API urma să conteste
inițial la aceeași instituție refuzul furnizării informației oficiale și doar
după această etapă să se adreseze în instanța de judecată. Acest demers a fost
respins de instanța de judecată.

În cadrul dezbaterilor judiciare din 13 februarie, reprezentanții ambelor
părți și-au prezentat poziția și argumentele în privința litigiului legat de
îngrădirea accesului la informația privind dosarele de control inițiate de ANI
în 2016. Reamintim că acțiunea în
instanță a fost motivată de faptul că, în luna octombrie 2018, reporterii Asociației
Presei Independente au expediat, prin poșta electronică, o cerere în baza Legii
privind accesul la informații, în care solicitau informații despre mersul și
finalitatea procedurilor de control inițiate de ANI în anul 2016. În răspunsul
său, Autoritatea Națională de Integritate a invocat faptul că solicitarea de
informații a fost expediată în format electronic și nu corespunde cerințelor
Legii cu privire la petiționare nr. 190/1994, nefiind aplicată semnătura
digitală, invocând, totodată, faptul că solicitarea urma să fie pe foaia cu
antet și avizată de conducătorul organizației.

Deliberarea și pronunțarea hotărârii instanței de judecată în acest caz au
fost fixate pentru data de 27 februarie 2019.

Inițiativa Civică „Pentru un Parlament Curat 2019” este
constituită dintr-un grup de organizații neguvernamentale care monitorizează,
în baza unor indicatori de integritate, listele candidaților în Parlamentul
Republicii Moldova în circumscripția națională și în circumscripțiile
uninominale. Profilurile candidaților și investigațiile realizate sunt
publicate în mai multe surse de informare și pot fi accesate pe
portalurile 
www.Moldovacurata.mdwww.Anticoruptie.md și www.Investigatii.md.

Pentru mai multe detalii, contactați-ne la tel.: 022 210602 (persoană de
contact: Diana Lungu, Coordonatoare
comunicare).