Comunicat de presă la proiectul de Lege de modificare a Legii cu privire la asigurari si a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule

5

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat expertiza
coruptibilității proiectului de Lege de modificare a Legii cu privire la
asigurari si a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civila
pentru pagube produse de autovehicule

Autor
nemijlocit al proiectului Legii este Comisia Națională a Pieții
Financiare.

Nota informativă nu conține informații privind fundamentarea
economico-financiară, deși implementarea Legii ar putea genera pierderi
financiare bugetare.

Proiectul de Lege  transpune selectiv unele  prevederi ale Directivei Parlamentului
European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitatea
și desfășurarea activității de asigurare și reasigurare și parțial cele ale
Directivei Parlamentului European și a Consiliului din 09 decembrie 2002
privind intermedierea de asigurări.

În expertiză,
Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a arătat că ideea elaborării și
promovării unui astfel de proiect este binevenită. Cu toate acestea, proiectul necesită
anumite modificări, care ar îmbunătăți conținutul acestuia.

Astfel,
utilizarea normelor de trimitere și a celor de blanchetă a generat unele
discrepanțe între Legea cu privire la asigurări și Legea privind Comisia
Națională a Pieței Financiare. Totodată, acestea contribuie la apariția altor
elemente cu risc puternic de coruptibilitate: lărgirea atribuțiilor
discreționare, stabilirea aleatorie a termenelor pentru prestarea serviciilor,
cerințe exagerate pentru realizarea unor drepturi, etc. În acest sens, s-a
propus concretizarea normelor în cauză, astfel încît acestea să conțină
majoritatea detaliilor necesare și să reglementeze clar soluționarea
conflictelor de norme cu aceeași putere juridică.

În proiectul legii se
regăsesc și formulări ambugui, care au un sens neclar și echivoc. Acestea ar
putea fi calificate ca factor al coruptibilității în măsura în care acordă posibilități de aplicare a normei în
interpretarea preferată, în dependență de interesul responsabililor de
implementare.

În concluzie, CAPC a arătat că proiectul
Legii poate fi adoptat cu luarea în considerație a obiecțiilor formulate.

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului"Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor normative și legislative etapa V",
care este susținut financiar de Apărătorii
Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și
Cooperare Internațională.