Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal

7

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza
coruptibilității proiectului de Lege cu privire la protecția datelor cu caracter
personal.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul Justiției.

Subiectul protecției vieții private și, implicit, al protecției datelor cu caracter personal a devenit din ce în ce mai important odată cu automatizarea și informatizarea mai
multor procese legate de existența umană și în special în ceea ce privește interacțiunea persoanelor fizice atât cu sectorul privat, cât și cu sectorul public. O reglementare în acest sens a fost mai mult decît necesară. Prima tentativă (Legea nr. 17/2007) a necesitat intervenții drastice, în special din perspectiva transpunerii legislației UE.

CAPC a constatat, că noul proiect de lege este mai aproape de linia prevăzută de Directivă, însă transpunerea prin creație legislativă proprie are, probabil, în contextul RM un specific al său. Pe de o parte, textul proiectului de lege preia normele din Directivă, iar pe de altă parte se inspiră masiv din legea similară din România. Este evident avantajul
urmăririi soluțiilor legislative, uzitate într-un stat membru al UE, însă preluarea „oarbă” nu este cea mai buna tactică. Textul necesită, de asemenea, o revizuire a termenilor utilizați din perspectiva simplificării cît mai mult posibile. Domeniul de reglementare sensibil și un text de reglementare dificil repezintă un substrat propice pentru manifestări corupționale și potențiale abuzuri. Există asimetrii între intenția declarată în nota informativă și intențiile expuse în textul proiectului de lege. Lipsesc documentele de însoțire ale proiectului de lege (analiza de impact a reglementării, tabelul de concordanță, etc.). Abundența normelor de trimitere fac examinarea proiectului și mai dificilă. Totuși, cu anumite modificări realizate în text și cu suport manifestat prin acțiuni, se poate dezvolta un text de lege de nivel european.

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative etapa
V", care este susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.