Comunicat de presă la proiectul Legii privind prevenirea și combaterea crimei organizate

6

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilității proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea crimei organizate.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit raportului de expertiză, proiectul de lege este benefic și necesar pentru Republica Moldova, însă este afectat de elemente de coruptibilitate și urmează a fi supus unei examinări suplimentare substanțiale.

Astfel, raportul de expertiză a constatat următoarele deficiențe:

– lipsa unei fundamentări economico-financiare a proiectului pentru a estima, dacă vor fi sau nu cheltuieli în procesul realizării prevederilor legii; – exigențele de tehnică legislativă nu au fost respectate, fiind necesară revizuirea în totalitate a proiectului de lege; – proiectul conține multe lacune, omisiuni, norme și prevederi generale, fără
detalierea acțiunilor, competențelor, procedurilor ce țin de prevenirea și combaterea criminalității organizate.

În concluzie, ținînd cont de faptul că proiectul Legii privind prevenirea și combaterea crimei organizate nu este susceptibil de a fi îmbunătățit și luînd în considerație problemele și riscurile pe care le va genera,CAPC a propus ca proiectul să fie remis autorului pentru revizuire substanțială atît conceptuală, cît și redacțională.

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative etapa V", care este susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.