Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind protecția consumatorilor

5

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii pentru modificarea și
completarea Legii nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor
(art.1, 2, 7, ș.a.) din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Economiei.

 

Potrivit autorului, proiectul de lege are ca scop transpunerea
în legislația națională a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vînzării de bunuri de
consum și garanțiile conexe.

 

Nota informativă a proiectului nu a fost plasată pe
pagina web a Parlamentului, ceea ce limitează accesul la cunoașterea
argumentelor autorului pentru promovarea proiectului de lege. La fel, contrar
cerințelor art.13 din Legea nr.235/2006 și art.20 din Legea nr.780/2001, lipsește
actul de analiză a impactului de reglementare, care urma să argumenteze, în
baza evaluării costurilor și beneficiilor, necesitatea adoptării actului
normativ și analiza de impact al acestuia asupra activității de întreprinzător,
inclusiv asigurarea respectării drepturilor și intereselor întreprinzătorilor și
ale statului.

 

Prevederile din proiect au tangență cu normele
constituționale cuprinse în art.37 din Constituție, ce garanteză dreptul la un
mediu înconjurător sănătos. Potrivit normei date, fiecare om are dreptul la un
mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și
sănătate, precum și la produse alimentare și obiecte de uz casnic inofensive. În
acest sens, proiectul va avea un impact pozitiv asupra drepturilor omului. Totodată,
proiectul instituie mecanisme și instrumente legale prin care consumatorii își
pot apăra drepturile lezate în rezultatul procurării unui produs neconform.

În general, proiectul este conform standardelor internaționale și legislației
corelative și se încadrează organic în cadrul juridic existent ce se referă la
protecția consumatorilor.

Domeniul de referință al proiectului de lege nu contravine jurisprudenței
bogate a Curții Constituționale.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-723.html

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Armonizarea legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor
omului”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia