Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al RM; Codul penal; ș.a.)

4

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii  pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al RM; Codul
penal; ș.a.) din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Afacerilor
Interne.

 

Prin proiect se propune modificarea și completarea  Legii privind Serviciul de Informații și
Securitate al Republicii Moldova; Codului penal al Republicii Moldova;  Codului de procedură penală al Republicii
Moldova; Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic; Legii
comunicațiilor electronice;  Codului
contravențional al Republicii Moldova; Legii privind prevenirea și combaterea
criminalității informatice; și a Legii privind activitatea specială de
investigații.

Potrivit autorului, proiectul va facilita realizarea obligațiunilor asumate
odată cu ratificarea convențiilor internaționale în domeniu, inclusiv prin
excluderea unui șir de bariere de ordin legislativ în procesul de asigurare a
securității informaționale de către organele abilitate.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului.  Astfel, aceasta nu conține:  o analiză fundamentală a condițiilor ce au
impus elaborarea proiectului (cum ar fi, date statistice relevante și
cuprinzătoarea privind fenomenele specifice infracționale, jurisprudența
națională, eficiența/ineficienta urmăririi penale, inclusiv a activității
speciale de investigații pe cauzele corelative domeniului de reglementare);  o analiză fundamentală a finalităților
urmărite prin implementarea noilor reglementări;  o analiză fundamentală a efectului social,
economic și de altă natură al realizării proiectului;  o evaluare a nivelului de compatibilitate a
proiectului cu standardele internaționale;  o fundamentarea economico-financiară, noile
reglementări necesitînd cheltuieli suplimentare;  o analiză a impactului de reglementare, mai
multe prevederi din proiect vizînd aspecte din activitatea de întreprinzător.

 

Mai multe prevederi din proiect trebuie revăzute. Pornind
de la conținutul și calitatea acestora, normele sînt necorespunzătoare
prevederilor constituționale, standardelor internaționale și jurisprudenței
CtEDO, avînd potențial sporit de atingere a drepturilor/libertăților. Astfel,
este vorba de exemplu, de completarea Codului de procedură penală prin care se
propune ca percheziția informatică și ridicarea obiectelor care conțin date
informatice în încăperile instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor și
unităților militare să se efectueze în prezența reprezentantului respectiv sau de
completarea prin care în anumite situații percheziția informatică a unor
sisteme informatice să poată fi efectuată în baza ordonanței motivate a
procurorului, fără autorizarea judecătorului de instrucție.  Totodată, trezesc îngrijorare și normele prin
care se majorează pînă la 180 de zile calendaristice termenul pentru care poate
fi dispusă conservarea rapidă a datelor informatice, această propunere  nefiind corespunzătoare standardelor
internaționale (art. 16 din Convenția privind criminalitatea informatică) care
stabilește un termen de cel mult 90 de zile.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-710.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea
legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului”,
susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia