Comunicat de presă la proiectul Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese și cadourile

0


Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității proiectului de Lege privind declararea
averii, intereselor personale, conflictele de interese și cadourile.

Autor nemijlocit al proiectului de lege este Ministerul
Justiției.

Din conținutul notei informative deducem că acesta a fost
elaborat în vederea realizării Strategiei de reformare a sectorului justiției
pentru anii 2011-2016, formarea unui mecanism unic și eficient de declarare a
averilor, reglementarea detaliată a conflictelor de interese, extinderea listei
de bunuri ce urmează a fi declarate de funcționarii publici și de persoanele cu
funcții de demnitate publică, reglementarea activității funcționarilor publici
prin persoane interpuse, trecerea la depunerea în formă electronică a
declarațiilor cu utilizarea opțiunii de transmitere a informației direct pe
site-ul Centrului Național de Integritate.

Proiectul de lege conține o argumentare suficientă, fiind evidențiate
deficiențele sistemului actual de declarare a averii de către funcționarii
publici și persoanele cu funcții de demnitate publică, inclusiv lista
incompletă de bunuri care urmează a fi declarate, lipsa interdicțiilor de a
acționa prin persoane interpuse și a modului de stabilire a acestor relații.

Nota informativă la proiectul de lege face referire la
practicile în domeniu din mai multe state, inclusiv Albania, Bulgaria, Croația,
Georgia, Muntenegru, România, Serbia și Ungaria, precum și la bunele practici
elaborate în cadrul Organizației Europene pentru Cooperare și Dezvoltare
(OECD).  În același timp, nota
informativă nu conține o argumentare economico-financiară. Se face referire la
cheltuieli privind implementarea mecanismului de declarare în regim on-line a
averilor, intereselor și cadourilor, care vor fi acoperite de Banca Mondială.
În rest, se sugerează că implementarea legii va fi efectuată în limita
resurselor bugetare disponibile.

Din textul proiectului nu rezultă stabilirea și promovarea expresă a unor
interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului
public general.

În raportul de expertiză s-a arătat că prevederile
proiectului de lege nu sunt compatibile cu unele prevederi ale legislației
fiscale, legislației privind independența autorității responsabile de controlul
integrității persoanelor, inclusiv proiectul Legii privind Centrul Național de
Integritate prezentat de Ministerul Justiției în pachet cu proiectul analizat,
precum și unele cerințe ce țin de tehnica legislativă.

 

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-606.html 

 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

Această expertiză a fost
realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilității
proiectelor actelor normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule
of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.