Comunicat de presă la proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției art.17, 18; Legea privind Codul de conduită a funcționarului public, ș.a.)

5

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilității proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției art.17, 18; Legea privind Codul de conduită a funcționarului public; ș.a.).

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.

Potrivit notei informative, proiectul se înscrie în eforturile susținute de consolidare și perfecționare a cadrului legislativ anticorupțional, realizate întru ajustarea acestuia la standardele internaționale anticorupție, Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, Convenția civilă cu privire la corupție, Recomandările Grupului de State contra Corupției (GRECO). Totodată, proiectul urmează să asigure responsabilizarea persoanelor cu statut public cît privește respectarea normelor legale, încurajarea denunțării actelor de corupție și celor conexe acestora, prin intermediul reglementării unor măsuri de protecție eficiente, consolidarea încrederii societății în corectitudinea și transparența
autorităților și instituțiilor publice precum și reducerea corupției prin instituirea unei culturi de intoleranță față de acest fenomen.

Protecția denunțătorilor pe cazurile de corupție este unul din instrumentele de bază, care determină reușita urmăririi penale. Anume pentru acest motiv, protecția
acestor persoane este abordată în documentele internaționale relevante, precum și în evaluarea mecanismelor naționale anticorupție de către Grupul de State
contra Corupției (GRECO).

În cadrul ciclului I de evaluare, GRECO a recomandat Republicii Moldova de a majora mijloacele financiare necesare serviciilor abilitate de punere în acțiune a programelor de protecție a martorilor și altor colaborări de justiție pentru ca legea să fie real aplicată. Se avea în vedere Legea nr. 1458-XIII din 28.01.1998 privind protecția de stat a părții vătămate, a martorilor și a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal. În cadrul ciclului II de evaluare, GRECO a recomandat Republicii Moldova de a introduce reguli clare ce ar favoriza semnalarea de către orice agent public a cazurilor de corupție și de a stabili o protecție corespunzătoare denunțătorilor (persoanelor ce dau alarma) și de a reexamina modul de investigare a semnalelor de corupție din cadrul administrației publice, cu scopul de a asigura aplicarea rapidă a procedurilor corespunzătoare.

Între timp, Republica Moldova, în loc să fortifice mecanismul existent de protecție și să-l suplimenteze cu niște prevederi speciale în privința agenților publici, reduce potențialul număr de beneficiari ai acestuia, fiind adoptată legea nouă specială, Legea nr. 105-XVI din 16.05.2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal, sub incidența acesteia fiind, în exclusivitate, participanții la procesul penal pe infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, infracțiunile de
corupție neintrînd în aceste categorii. Astfel, protecția oferită denunțătorilor de corupție, în condițiile în care proiectul supus expertizei va fi adoptat, va consta doar în protecția oferită funcționarilor publici și doar în limitele celor prevăzute, măsuri absolut ineficiente și chiar, în unele cazuri, irealizabile.

În concluziile raportului se arată că proiectul promovat nu va avea impactul scontat asupra fenomenului corupției în serviciului public, nu va încuraja semnalarea corupției de către funcționari, ci invers, va diminua eventualitatea unor raportări de acest gen, fiind exclusă și orice posibilitate de a responsabiliza funcționarii publici.

Eficientizarea sistemului nu poate fi efectuată fără punerea denunțătorilor pe cazurile de corupție sub incidența Legii nr. 105-XVI din 16.05.2008 cu privire la protecția
martorilor și altor participanți la procesul penal, astfel sporindu-le securitatea prin măsuri cu adevărat eficiente, fapt ce va proba voința Republicii Moldova de a combate corupția.

Această expertiză a fost realizată în
cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor normative și legislative etapa V", care este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.