Comunicat de presă la proiectul Legii privind munca prin cumul

7

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității proiectului de Lege privind munca prin
cumul.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este un grup de deputați în Parlament.

Potrivit notei informative, proiectul de lege are ca scop reglementarea
printr-o lege specială a muncii prin cumul, ceea ce ar contribui, în opinia
autorilor, la completarea vidului juridic existent în materia raporturilor
juridice privind munca în cumul.

În opinia CAPC, proiectul Legii privind munca prin cumul este afectat de
elemente de coruptibilitate de natură să genereze mai multe probleme și
interpretări confuze. În varianta în care proiectul de Lege a fost prezentat în
Parlament, acesta nu va reuși să contribuie eficient la reglementarea
raporturilor juridice de muncă prin cumul.

În raportul de expertiză a fost constatate următoarele lacune care comportă
pericol de coruptibilitate:

 • lipsa analizei impactului social, care ar explica necesitatea
  adoptării legii, avantajele și dezavantajele ei;
 • lipsa unei expertize juridice, care urma să asigurare concordanța
  proiectului cu normele Constituției, practica jurisprudenței
  constituționale, prevederile tratatelor internaționale la care Republica
  Moldova este parte, legislația în vigoare, legislația comunitară, cerințele
  tehnicii legislative;
 • proiectul urma să fie transmis spre avizare tuturor instituțiilor
  publice, societății civile pentru formularea recomandărilor, (inclusiv
  Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova);
 • proiectul legii și nota informativă nu conțin referințe nici la legislația
  comunitară, nici la standarde internaționale relevante și nu este clar
  dacă acest proiect ar încălca unele norme comunitare sau principii internaționale
  existente la moment;
 • nota informativă nu conține o fundamentare economico-financiară, însă
  acest lucru era necesar, deoarece proiectul presupune cheltuieli
  financiare;
 • prevederile din proiect urmează a fi coordonate cu normele tehnicii
  legislative.

În concluzie CAPC a arătat că adoptarea proiectului de
lege constituie o opțiune politică a Parlamentului, care va decide dacă este
sau nu oportun pentru Republica Moldova. Totuși, dacă se intenționează să se completeze
cadrul normativ deja existent privind munca prin cumul, atunci soluția optimă
ar fi înaintarea unui proiect de lege privind modificarea și completarea
Codului muncii.

Această expertiză a fost realizată în
cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor normative și legislative etapa V", care este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.