Coruperea alegătorilor la alegerile locale din 2019 nu a fost examinată cu suficientă diligență de către Procuratura Anticorupție

214

Centrul de  Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a concluzionat, după activitatea de litigare strategică în fața Procuraturii Anticorupție, în cadrul alegerilor locale din toamna lui 2019, că actele de corupere a alegătorilor nu sunt examinate cu suficientă diligență de către Procuratura Anticorupție.

Dimpotrivă, aceasta tinde să readreseze sesizările la aceste subiecte către alte instituții de control, chiar dacă legea spune, în mod direct, că această responsabilitate le revine procurorilor anticorupție. Mai mult decât atât, chiar dacă o mare parte a societății ar confirma „omniprezența” corupției  electorale, nici măcar după prezentarea probelor de către CAPC, procurorii nu au dispus decât pornirea unor procese penale și a unei verificări, despre care nu au informat autorii sesizării, de altfel. 

Instituția de investigație, deci, s-a limitat doar la audierea martorilor, fără să ceară și alte documente ori să examineze și alte împrejurări ale faptelor de corupție sesizate, care ar fi putut servi ca probe. În final, niciuna din sesizările depuse de juriștii CAPC nu a fost examinată cu suficientă diligență, astfel încât procesele penale au fost clasate.

Prin urmare, în baza acestei experiențe, în cadrul monitorizării proceselor electorale și sesizării autorităților, în perioada august octombrie 2019, CAPC a formulat o serie de recomandări. Una din acestea ține de necesitatea organizării cursurilor de instruire pentru reprezentanții organelor de drept și procurorii anticorupție, în cadrul cărora să fie abordate subiectele ce țin de specificul infracțiunilor din domeniul electoral. De asemenea, este necesară încurajarea denunțării actelor de corupție de către cetățeni, presă și organizații, precum și continuarea eforturilor de monitorizare a coruptibilității alegerilor și acționării în justiție a cazurilor semnalate.

Amintim, juriștii CAPC au sesizat Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție și Comisia Electorală Centrală (cazuri care în ultimă instanță urmau să fie soluționate de procurori) în privința faptelor de corupere electorală din diferite regiuni ale țării: Bălți, Briceni, Soroca, Edineț, Ialoveni, Codru și Căușeni. Multe din aceste cazuri au fost cunoscute pe larg de societate, retransmise la TV și reflectate în presa scrisă, care vizau candidați ai PSRM, PD, dar și independenți. 

Printre acestea se numără cazurile de „mulțumire” a alegătorilor din Soroca cu zahăr și salam pentru voturile exprimate în favoarea unui candidat, dar și remunerarea cu a câte 100 lei pentru votarea unui alt candidat, în preajma orășelului Codru din Ialoveni. Mai multe despre cazurile sesizate de CAPC sunt disponibile aici și aici.

Sinteza concluziilor și recomandărilor desprinse din activitățile proiectului „Integritatea aleșilor locali și procesului electoral în alegerile locale generale din  2019” au fost prezentate în cadrul unui club de presă, și sunt disponibile în întregime în Raport.

* * *

Această activitate a CAPC a fost desfășurată în cadrul Proiectului „Litigarea strategică pentru asigurarea integrității aleșilor poporului”, implementat de CAPC cu sprijinul Departamentului Buna guvernare al Fundației Soros Moldova. 

 

Contacte:          

022 23 83 84

contact@capc.md

Lilia Ioniță, coordonator de proiect