Plenul CSM a aprobat un nou instrument pentru eficientizarea activității colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor

6

În ședința din 06 iunie 2017, la demersul Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, a aprobat proiectele formularelor electronice standardizate pentru întocmirea hotărârilor Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor (CSCJ).

Conținutul formularelor a fost elaborat de către CAPC în colaborare cu membrii CSCJ și reprezintă rezultatul efortului comun de analiză a practicii CSCJ și de implementare a recomandărilor CAPC, formulate în urma monitorizări activității CSCJ.

În procesul elaborării conținutului formularelor (sistemului de întocmire a hotărârilor CSCJ) autorii au avut în vedere următoarele criterii principale:

  1. universalitate (posibilitatea reaplicării acestuia și asupra hotărârilor altor organe ale CSM);
  2. adaptabilitate la modificările din Regulamentul de activitate a CSCJ;
  3. securitatea datelor cu caracter personal;
  4. posibilitate de dezvoltare, reieșind din noile realități; simplitate în utilizare.
  5. Sistemul de întocmire a hotărârilor CSCJ va permite:
  6. transparentizarea activității CSCJ, prin faptul că hotărârile vor fi publicate automat pe pagina web a CSM, fiind asigurată plenitudinea și vizibilitatea informației;
  7. uniformizarea practicii de aplicare a criteriilor pentru selecția și evaluarea judecătorilor, fiind prevenită acordarea arbitrară a punctajului;
  8. ținerea statisticii la zi privind eficiența activității CSCJ;
  9. simplificarea considerabilă a lucrului secretariatului CSCJ.

Activitatea respectivă a fost dezvoltată în cadrul Proiectului „Sporirea mecanismelor de transparență privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor din Republica Moldova”, implementat de CAPC cu suportul Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin Fondul pentru Buna Guvernare.