Solicitare de ofertă servicii de elaborare a unui e-template de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către APL

6

Asociația Obștească ”Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției” (CAPC) solicită oferte de la persoane fizice sau juridice din
Republica Moldova pentru elaborarea conceptului, structurii și a designului unui
e-template de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către autoritățile
publice locale (APL), în cadrul proiectului ” Ajutorul social în Republica Moldova: între
eficacitate și integritate”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al
Reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova din resursele
oferite de Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică și
Dezvoltare al Germaniei.

 

Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile contractate în
cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor.

 

E-template-ul urmează să fie funcțional până la 1 martie 2020.

 

I. Responsabilități
generale:

 

Prestatorul va elabora și propune conceptul general și
designul e-template-ului de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de
către APL, în baza Metodologiei de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale
de către APL, elaborată de CAPC.  Prestatorul va realiza
toate lucrările tehnice, în strînsă colaborare cu echipa CAPC și va asigura interconectarea
e-template-ul cu pagina web a organizației. Prestatorul va instrui personalul
responsabil din cadrul organizației privind administrarea și menținerea e-template.

 

II. Cerințe generale față
de e-template:

 

E-template va
constitui un șablon electronic, interconectat la toți partenerii proiectului,
cu două nivele de acces (monitor și administrator), elaborat în baza
Metodologiei de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către APL și
care trebuie să permită: standartizarea și unificarea rapoartelor de
monitorizare; asigurarea unui tablou informațional complex al alocării
ajutoarelor sociale;  generarea
statisticii cu privire la anumite întrebări; posibilitatea de a genera
versiunea PDF a raportului de monitorizare și plasarea acestuia pe site-ul
organizației; posibilitatea inserării periodice a unor chestionare.

E-template-ul va fi elaborat și administrat în 2 versiuni lingvistice:
română și rusă

 

III. Criteriile de selecție:

 1. Experiența aplicantului
  (portofoliul);
 2. Oferta
  tehnică;
 3. Oferta
  financiară;
 4. Termene
  optime de executare a lucrărilor;
 5. Oferta
  trebuie să fie datată, semnată și ștampilată (în cazul persoanelor
  juridice) și expediată prin e-mail la
  contact@capc.md sau direct la sediul CAPC (str. Sfatul
  Èšării 27, of.013, Chișinău) până pe 10 ianuarie 2020.

Oferta de participare la concurs va conține:

 • Copia certificatului de înregistrare – pentru persoană
  juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu
  anexarea CV-ului acesteia) sau CV-ul actualizat – pentru
  persoană fizică
 • O succintă ofertă tehnică, care va descrie viziunea ofertantului
  asupra e-template
 • Oferta
  financiară cu indicarea termenelor de executare. Prețurile vor fi indicate
  în Euro, inclusiv TVA
 • Portofoliul
  celor mai importante lucrări similare
 • Prețurile
  indicate în ofertă vor fi fixe și nu pot fi schimbate, cu excepția situației în care Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de
  implementare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de
telefon 022 23 83 84 sau la adresa de e-mail: contact@capc.md